Terveydenhuolto

Kysely: syöpää sairastavat suhtautuvat myönteisesti lähihoitoihin

Lähihoitomallissa syövänhoito toteutetaan pääsairaalan ja lähisairaalan läheisessä yhteistyössä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Suurin osa syöpää sairastavista ja heidän läheisistään suhtautuu positiivisesti syöpähoitojen toteuttamiseen osittain lähiyksikössä. Näin on riippumatta siitä, onko heillä omakohtaista kokemusta lähihoidosta.

Lähihoitoa saaneista potilaista 88 prosenttia arvioi kokemuksen postiiviseksi ja jopa 83 prosenttia koki hoidon toteuttamisen lähisairaalassa parantaneen elämänlaatuaan.

Tämä ilmenee syöpäyhdistysten ja lääkeyritys Amgenin viime toukokuussa toteuttamasta kyselystä.

Potilaat nostivat etenkin lyhyemmän matka-ajan tärkeäksi tekijäksi. Osa kertoi hoidon jälkeisten haittavaikutusten tekevän matkustamisesta ikävää.

– Hoidon antaminen lähempänä kotipaikkakuntaa lisää potilaan motivaatiota ja sitoutumista hoitoon sekä auttaa jaksamaan syöpäsairauden kanssa, näkee hematologian ylilääkäri Sanna Asplund Vaasan keskussairaalasta tiedotteessa.

Osa syöpähoidoista lähisairaalassa

Vaasan keskussairaalan ja Pietarsaaressa sijaitsevan Malmin sairaalan välillä on ollut pitkään käytössä hoitomalli, jossa joka mahdollistaa suonensisäisten ja ihon alle pistettävien syöpähoitojen osittaisen toteuttamisen aluesairaalassa, lähempänä potilaan asuinpaikkaa. Lähihoitomallissa syövänhoito toteutetaan pääsairaalan (yliopisto- tai keskussairaala) ja lähisairaalan (aluesairaala tai terveyskeskus) läheisessä yhteistyössä.

– Lähisairaalat saavat lisää vastuuta, lisää tehtäviä ja lisää positiivista asiakasvirtaa, mitä ne monesti haluavat, kertoo Asplund.

Hoitomallia voidaan Asplundin mukaan hyödyntää useissa eri syöpätyypeissä ja annostelumuodoissa.

Lue myös

Vastuu säilyy pääsairaalalla

Lähihoitomallissa hoitovastuu säilyy pääsairaalalla: hoitopäätökset, hoidon aloitukset ja arviointi tehdään aina hoidosta vastaavan lääkärin toimesta.

Syövän lähihoito soveltuu osalle potilaista, ja soveltuvuuden arvioinnissa keskeisiä ovat sairauden tila ja potilaan vointi.

– Oleellista on myös varmistaa tiedonkulku eri yksiköiden välillä, jotta potilas saa tavoitellut hyödyt lähiyksikössä asioimisesta, toteaa Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen tiedotteessa.

Yhä useammat elävät syöpäsairauden kanssa entistä pitempään ja syöpää sairastavien määrä kasvaa. Samalla syövänhoito yksilöllistyy. Pienempien yksiköiden osaamisen hyödyntämisen toivotaan vapauttavan erikoissairaanhoidon resursseja ja aikaa.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030