Terveydenhuolto

Lääketietovarannon ratkaisukuvaus etenee

Fimea pyytää palautetta raporttiluonnoksesta.

Maria Nummela

STM ja Fimea pyytävät palautetta kansallisen lääketietovarannon lähtökohtia tarkentavaan raporttiluonnokseen. Lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten välineiden kehittäminen, kuten kansallinen lääketietovaranto, sisältyvät pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisen lääkeasioiden uudistuksen tavoitteisiin.

Jos lääketietovaranto toteutuu, olisi se useiden toimijoiden käyttöön suunniteltu. Järjestelmää ylläpidettäisiin siten, että tiedot olisivat luovutettavissa ja hyödynnettävissä erityisesti lääkehoidon ja -logistiikan erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä ohjauksen, valvonnan, varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lue myös

Tällä hetkellä tiedot ovat hajallaan eri toimijoilla.

Palautetta voi antaa sähköisellä lomakkeella 18.3.2022 mennessä. Raportti etenee huhtikuussa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030