Terveydenhuolto

Lähes joka neljäs potilasvahinkoilmoitus johti korvauksiin

Eniten korvattavia potilasvahinkoja tuli leikkaus- ja anestesiatoimenpiteissä.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Vuonna 2022 Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin yli 9 000 vahinkoilmoitusta. Vuoden aikana käsitellyistä ilmoituksista lähes neljännes johti korvauksiin.

Eniten korvattavia potilasvahinkoja tapahtui leikkaus- ja anestesiatoimenpiteissä.

Korvattujen diagnoosi- ja hoitoviiveiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa. Potilasvahinkoja tapahtuu eniten tuki- ja liikuntaelinten leikkauksissa ja hammashoidossa. 

Potilasvahinkoilmoitusten määrä seuraa yleensä pitkälti terveydenhuollon hoitokontaktien ja toimenpiteiden määriä. Ilmoitusmäärä on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ollut nousujohteinen, mutta se notkahti koronapandemian aikana. Vuonna 2022 vahinkoilmoitusten määrä nousi lähelle ennätysvuotta 2019. Potilasvahinkoilmoituksen teki 7 225 henkilöä, ja ilmoitukset koskivat 9 241 eri hoitopaikkaa tai -tapahtumaa.

Potilasvakuutuskeskus antoi ratkaisun noin 8 400 vahingosta. Kaikkiaan 24 prosentissa ratkaisuista päädyttiin siihen, että lain edellyttämät korvausperusteet täyttyvät. Korvauksenhakijoista lähes 27 prosenttia sai myönteisen korvauspäätöksen vähintään yhden hoitopaikan osalta.

Vuonna 2022 potilasvahinkojen korvauksia maksettiin yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, pääosin jo aiemmin sattuneista, ennen vuotta 2022 ratkaistuista vahingoista. Lähes puolet vuonna 2022 maksetuista korvauksista aiheutui potilasvahingon aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamisesta.

Reilu kolmannes korvauksista aiheutui tilapäisen ja pysyvän haitan korvaamisesta. Loput korvauksista oli sairaanhoidon kustannuksia ja muita potilasvahingosta aiheutuneiden kustannusten korvauksia.

– Koska potilasvakuutuksesta korvataan vain korvauksenhakijalle itselleen vahingosta aiheutuneet kustannukset ja menetykset, potilasvahinkojen todelliset kustannukset terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle ovat vielä moninkertaisesti suuremmat – vahinkoa kärsineille ja heidän omaisilleen aiheutuneista inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen kertoo tiedotteessa.

Lue myös

Hammashoidon potilasvahinkoja usein juurihoidossa

Valtaosa vuonna 2022 korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja. Potilasta olisi tullut hoitaa toisin, ja vahingolta olisi vältytty. 

Korvattavat potilasvahingot liittyvät useimmiten leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin, joiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin 773. Näistä vajaa puolet liittyi tuki- ja liikuntaelinten leikkaustoimenpiteisiin. 

Hammashoidollisten toimenpiteiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin yhteensä 312. Yleisimmin vahinko sattui juurihoidon tai hammasproteettisen hoidon yhteydessä.

Erityyppisten kliinisten tutkimus- tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä sattuneita vahinkoja korvattiin yhteensä 547. Tässä ryhmässä korostuvat diagnoosin ja hoidon viiveet, joiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa. 

Niissä potilasta ei ole tutkittu riittävästi, jatkotutkimukset eivät ole olleet riittäviä tai niihin ei ole päässyt ajoissa. Käytettävissä olevien resurssien vähäisyydestä aiheutuvia vahinkoja ei kuitenkaan korvata.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030