Terveydenhuolto

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestämisestä huomautuksia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautukset puutteellisista lääkäripalveluista ja hoitoon pääsystä.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi joulu- ja tammikuussa kaksi valvontapäätöstä, jotka koskivat keskisen alueen lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluita.

Aluehallintovirasto antoi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle huomautuksen keskisen alueen lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetiimien lääkäripalveluiden puutteellisesta järjestämisestä.

Se katsoi, että lääkäripalveluiden riittämätön määrä lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluissa oli heikentänyt merkittävästi lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetiimien potilaiden hoidon laatua ja potilasturvallisuutta sekä palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

Toisessa valvontapäätöksessä Itä-Suomen aluehallintovirasto totesi, että hoitoon pääsy lasten ja nuorten keskisen alueen mielenterveyspalveluissa ei toteudu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 14 vuorokauden kuluessa. Lapset pääsevät hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hoitoon noin kuuden kuukauden kuluessa ja nuoret 3–4 kuukauden kuluessa.

Aluehallintovirasto antoi Pohjois- Savon hyvinvointialueelle huomautuksen hoitoon pääsyn viivästymisestä. Lisäksi aluehallintovirasto huomautti siitä, että osalla potilaista jonotusaika varsinaisen hoidon alkamiseen voi olla jopa 6–8 kuukautta, kun he jonottavat tietyn menetelmän osaavalle työntekijälle.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030