Terveydenhuolto

"Lasten ja nuorten terapiatakuussa vahvistettava hoitojen yhdenvertaista saatavuutta"

THL:n mukaan olisi myös varmistettava riittävästi henkilöstöä auttamaan lapsia ja nuoria.

Ulla Toikkanen
Adobe

THL:n mielestä hallituksen esittämä lasten ja nuorten mielenterveyttä koskeva terapiatakuu tulisi ottaa käyttöön vaiheittain.

Ensin olisi varmistettava, että koko maassa on riittävästi henkilöstöä auttamaan lapsia ja nuoria matalalla kynnyksellä. Samalla palveluvalikoimaa on laajennettava niin, että menetelmillä voidaan tarjota apua kaikille lapsille ja nuorille.

THL antoi lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta. 

Lue lisää: Masennuslääkitys ei lisännyt maanista oireilua lapsilla ja nuorilla 

– THL ehdottaa terapiatakuun porrastettua käyttöönottoa siten, että takuun piiriin tulevat ensin jo käytössä olevat vaikuttavaksi osoitetut interventiot. Vaikuttavaksi osoitettujen lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon tarkoitettujen interventioiden saatavuus on Suomessa parantunut nopeasti, mutta käytön juurtuminen on kesken, sanoo THL:n ylilääkäri Outi Linnaranta tiedotteessa .

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettujen kuukauden aikarajoitusten sijaan THL pitää parempana satsata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyteen ja toiminnan sujuvuuteen sekä sisällön vaikuttavuuteen.

THL:n mukaan tulisi varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat vaikuttavaa tukea ja hoitoa. Tässä tarvitaan myös kansallista seurantaa ja ohjausta.

Lue lisää: Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestämisestä huomautuksia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

–  Hyvinvointialueilla on kovat säästöpaineet ja resurssipula, joiden vuoksi täytyy priorisoida myös käytettäviä ja käyttöön otettavia menetelmiä. Tässä palvelujärjestelmän ulkopuolisten tahojen tehtävänä on varmistaa kansalaisten oikeus vaikuttavaan tukeen ja hoitoon, Linnaranta kertoo.

Koulujen tuettava lasten ja nuorten hyvinvointia

THL:n mukaan ensisijaista olisi, että koko maassa olisi riittävästi ammattilaisia tekemään lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävää ja riskejä ehkäisevää työtä. Koulujen tulisi niin tiloiltaan kuin yhteisönä mahdollistaa lasten ja nuorten turvallinen kasvu ja hyvinvointi.

Kaikkien lasten ja nuorten parissa työtään tekevien ammattilaisten mielenterveys- ja päihdehäiriöihin liittyvää osaamista tulisi vahvistaa.

Esitysluonnoksessa vakavia yhdenvertaisuusongelmia

Hallituksen esitysluonnoksessa tavoite on, että lapset ja nuoret saisivat mielenterveyden häiriöihin ja niiden ehkäisyyn apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. 

Erityisesti sosiaalihuollossa terapiatakuun toteutumiselle esitetyn kuukauden aikarajan seuraaminen on työlästä. Lisäksi esitetty aikaraja on ristiriidassa jo olemassa olevan palvelutarpeen arviointia koskevan aikarajan kanssa.

THL:n mielestä luonnoksessa on merkittäviä yhdenvertaisuuden ongelmia.

Linnarannan mukaan yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista, että resursseja kohdennetaan lailla niin, että apua tarjotaan nopeasti lievemmin oireileville lapsille ja nuorille. 

–  On vaara, että lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat monimuotoista tai pitkäaikaista tukea, jäävät epäarvoiseen asemaan. Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien näkökulmasta ehdotus ei ole riittävä eikä yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Valmistelut palveluvalikoiman laajentamiseksi tulee aloittaa välittömästi, jotta terapiatakuu voi laajeta koskemaan kaikkia väestöryhmiä, hän toteaa. 

Lue lisää: STM pyytää lausuntoja lasten ja nuorten terapiatakuusta 

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030