Terveydenhuolto

Lasten ja nuorten ylipaino yleisempää maaseudulla

Alueiden väliset erot ovat suurimpia alakouluikäisillä lapsilla.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat maaseutumaisilla alueilla yleisempiä kuin kaupunkimaisilla alueilla niin alle kouluikäisten, alakouluikäisten kuin yläkouluikäistenkin ikäryhmissä. Tiedot käyvät ilmi THL:n tuoreesta tutkimuksesta.

Tulokset perustuvat yli puolen miljoonan 2–16-vuotiaan lapsen ja nuoren lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa vuonna 2019 mitattuihin paino- ja pituustietoihin. Alueita tarkasteltiin Suomen ympäristökeskuksen seitsemänluokkaisen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaisesti, mikä on riippumaton kuntarajoista ja huomioi myös kuntien sisäiset alue-erot.

Alueiden väliset erot ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä olivat pojilla suurempia kuin tytöillä ja kouluikäisillä suurempia kuin alle kouluikäisillä. 

Suurimpia alueiden väliset erot olivat alakouluikäisillä tytöillä ja pojilla. Alakouluikäisillä pojilla ylipaino oli 10 prosenttiyksikköä (36 % vs. 26 %) ja lihavuus 7 prosenttiyksikköä (14 % vs. 7 %) yleisempää harvaan asutulla maaseudulla kuin kaupunkialueella. 

Alakouluikäisillä tytöillä ylipaino oli 8 prosenttiyksikköä (24 % vs. 16 %) ja lihavuus 3 prosenttiyksikköä (6 % vs. 3 %) yleisempää ydinmaaseudulla kuin kaupunkialueilla. 

Alueellisia eroja ylipainon yleisyydessä selittävät esimerkiksi väestön koulutus- ja tuloerot sekä mahdollisuudet terveyttä edistäviin ruoka- ja elintapavalintoihin.

Lue myös

Eroja ruoka- ja liikuntatottumuksissa voidaan tasoittaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Myös järjestöillä on merkittävä rooli terveiden elintapojen edistämisessä, sillä ne tarjoavat monilla alueilla lapsille, nuorille ja lapsiperheille monipuolista kerho- ja harrastustoimintaa.

– Lasten terveen kasvun ja terveyttä edistävien elintapojen tukemiseksi tarvitaan toimia koko maassa. Yksittäiset toimet eivät riitä, vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä, toimia yhteiskunnan eri sektoreilla sekä poliittisia päätöksiä, korostaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:n tiedotteessa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030