Terveydenhuolto

Lasten tehohoidon tueksi iso valtionavustus

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Hus-yhtymälle miljoona euroa valtionavustusta vuosille 2023–2024 lasten tehohoidon kansallisen saatavuuden ja osaamisen varmistamiseksi. 

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Hankkeen osatoteuttajia ovat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Valtionavustusta voidaan käyttää lasten tehohoidon kansallisen hoitoprosessin sekä sairaanhoitajien ja erikoislääkärien lisäkoulutuksen kehittämiskustannuksiin. Samalla helpotetaan Husin Uuden lastensairaalan tehohoidon hankaloitunutta tilannetta.

Lasten tehohoitoa toteutetaan Suomessa viidessä yliopistollisessa sairaalassa. Kukin vastaa oman yhteistyöalueensa vastasyntyneiden ja keskosten tehohoidosta.

Isompien lasten leikkauksen jälkeinen hoito ja vaativin tehohoito on pitkälti keskittynyt Helsinkiin. Laadukkaan tehohoidon varmistaminen koko Suomessa edellyttää osaamisen lisäämistä myös muissa yliopistosairaaloissa.

Nyt myönnetyllä valtionavustuksella tuetaan kehitystyötä, jolla luodaan ja pilotoidaan uutta koulutusmallia. Samalla kehitetään sairaaloiden välistä työnjakoa.

Lue myös

Koulutusta suunnitellaan pilotoitavaksi niin, että Turun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitaja- ja erikoislääkärikoulutettavat, joilla on jo kokemusta tehohoidossa työskentelystä, suorittavat lisäopintojaksoja Uuden lastensairaalan lasten teho-osastolla.

Koulutusmuotoa ja käytäntöjä on tarkoitus kehittää hankkeen kokemusten perusteella pysyväksi toimintamalliksi ja laajentaa se koskemaan kaikkien yliopistosairaaloiden yhteistyötä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030