Terveydenhuolto

Lasten ylipaino yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen asemaan

Yleisempiä lihavuus ja ylipaino olivat lapsilla, joiden vanhemmilla oli vähän koulutusta ja tuloja kuin suurituloisempien lapsilla.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Lihavuuden yleisyys oli 21 prosenttia alakouluikäisillä eli 7–12-vuotiailla pojilla ja 14 prosenttia tytöillä, joiden äideillä oli matala koulutus, kertoo THL:n tutkimus.

Korkeasti koulutettujen äitien pojilla vastaava osuus oli 11 prosenttia ja tytöillä 6 prosenttia. Vastaava ero alakouluikäisten poikien ja tyttöjen lihavuuden yleisyydessä havaittiin myös isän koulutustason mukaan.

Pienituloissa perheissä alakouluikäisten poikien lihavuuden yleisyys oli pojilla 17 ja tytöillä 11 prosenttia, kun taas suurituloisimpien perheiden pojista vastaava osuus oli 9 ja tytöistä 4 prosenttia.

Maaseutumaisissa kunnissa asuvien alakouluikäisten poikien lihavuuden yleisyys oli 19 prosenttia ja tyttöjen 13 prosenttia. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvilla pojilla vastaava osuus oli 14 ja tytöillä 8 prosenttia.

Rekisterit merkittävä tietolähde 

Tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa vanhempien sosioekonomisen aseman sekä lasten ylipainon ja lihavuuden yleisyyden välisiä yhteyksiä yhdistämällä kahden kansallisen rekisterin, Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitukseen (Avohilmo) ja Tilastokeskuksen, tietoja.

Tutkimusaineisto kattoi yli 190 000 2–17-vuotiaan lapsen ja nuoren tiedot.

Lue myös

– Kansalliset rekisterit ovat merkittävä ja kustannustehokas tietolähde tutkimukselle. Näin kattavat rekisteritiedot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisia. Tämä on mahdollistanut säännöllisen rekisteriseurannan lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä. Tutkimuksemme mukaan jatkossa on mahdollista laajentaa valtakunnallista seurantaa lasten ja nuorten vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan, sanoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:stä tiedotteessa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030