Terveydenhuolto

Legionellan lisääntymiseen on monta syytä

Ilmaantuvuus on ollut jo pitkään noususuuntainen niin Suomessa, Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Ulla Toikkanen
Adobe

Viime vuonna Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 54 varmistettua legionellatapausta.

Erikoistutkija Marjo Niittynen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että vuosien 2014–2022 keskiarvo on 27 tapausta vuodessa.

Yhtä yksiselitteistä syytä niiden lisääntymiseen ei voida hänen mukaansa osoittaa, mutta monia mahdollisia tekijöitä kuitenkin löytyy.

Legionelloosia pidetään alidiagnosoituna tautina, mutta vuosien mittaan tietoisuus siitä on kasvanut.

– Legionelloosin diagnosointi on myös todennäköisesti tehostunut. On herkemmin selvitetty legionellan mahdollisuus vakavan keuhkokuumeen aiheuttajana. 

Lue lisää: Sähkönsäästö kuuman veden kanssa tuo legionellan vaaran

Myös ikääntyminen ja ilmastonmuutos voivat vaikuttaa

Yksi tekijä legionellatapausten kasvamisen taustalla voi olla väestön ikääntyminen: on enemmän riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. 

Lisäksi rakennuskannan vanheneminen saattaa vaikuttaa siihen, että legionellalle syntyvät paremmat olosuhteet kasvaa. Putkisto voi olla huonokuntoinen ja ikääntynyt. 

– Taustalla voivat vaikuttaa myös energiansäästötoimet. Lämpimän käyttöveden lämpötila ei esimerkiksi ole ollut riittävän korkea eli vähintään 55 astetta.

Tapausmäärien kasvuun saattaa vaikuttaa myös ilmastonmuutos.

Kaikkia vesipisteitä käytettävä säännöllisesti

Niittynen korostaa, että olennaista on huolehtia veden oikeista lämpötiloista legionellaa torjuttaessa. Kylmän veden tulee olla alle 20 astetta ja lämpimän veden 55–60 astetta rakennuksen vesilaitteistossa.

On myös pidettävä huolta vesilaitteiston ja -kalusteiden kunnosta ja poistettava käyttämättömät putkiston osat.

– Veden vaihtuvuudesta täytyy huolehtia. Kaikkia vesipisteitä tulee käyttää säännöllisesti, mieluiten päivittäin. 

Legionellatartunnan voi saada niin ikään multa- tai kompostituotteista, jos hengittää niistä muodostuvaa pölyä tai iholla olevaan haavaan pääsee legionellabakteereja sisältävää ainesta. 

Niittynen tähdentääkin, että varovaisuutta on syytä noudattaa multatuotteiden ja kompostin käsittelyssä.

Lue lisää: Legionella voi tarttua mullastakin

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030