Terveydenhuolto

Lonkkamurtumat vähenivät Etelä-Karjalassa

Hyvinvointialueella pyritään parantamaan myös ikääntyneiden vajaaravitsemusta.

Ulla Toikkanen
Adobe

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella lonkkamurtumat ovat vähentyneet 11 prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2023. 

Ikääntyneiden pystyssä pysyminen on keskeinen tavoite Ikäystävällinen Etelä-Karjala -kärkiohjelmassa, joka alkoi tämän vuoden alussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö Aija Rautio  kertoo, että Etelä-Karjala on ollut yli 65-vuotiaiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvien hoitojaksojen määrissä kärkisijoilla, kun katsotaan koko maan lukuja.

Säästöjä on tullut Raution mukaan noin 1,2 miljoonaa, kun lonkkamurtumien määrä on pienentynyt. Inhimillisen kärsimyksen väheneminen on hänestä vähintään yhtä tärkeää kuin rahalliset säästöt.

– Ikäihmisiä menehtyy usein lonkkamurtuman jälkeen. Jotkut joutuvat siirtymään kotoa palvelutaloon, koska eivät pärjää enää kotona.

Lue lisää: Kognition arvio ajoissa voisi estää lonkkamurtuman

Ennalta ehkäisy keskiöön

Rautio kiittää tiivistä yhteistyötä, jota Etelä-Karjalan ja hyvinvointialueen toimijat ovat tehneet. Tärkeänä teemana on ollut kaatumisten ennalta ehkäisy.

Kunnat ovat järjestäneet liikuntaryhmiä, joissa on tehty voima- ja tasapainoharjoituksia. Terveydenhuollon ammattilaisia on koulutettu kaatumisten ja lonkkamurtumisen ehkäisyyn liittyvissä asioissa, ja vanhuspalvelujen asiakkaille on annettu tietoja näistä teemoista. Tuloksia on jo saavutettu.

– Tammi-, helmi- ja maaliskuussa kaatumiset ovat edelleen vähentyneet Etelä-Karjalan hyvinvointialueella.

Lue lisää: Miten ehkäistä iäkkäiden kaatumisia?

Huomio myös vajaaravitsemukseen

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -ohjelman tavoitteina ovat niin ikään ikääntyneiden osallisuuden ja elämänlaadun paraneminen sekä yksinäisyyden ja vajaaravitsemuksen vähentyminen.

–  Kotona asuvista ikääntyneistä 65 prosentilla on vajaaravitsemuksen riski. Heistä 8 prosenttia on vajaaravittuja. Kaatumis- ja murtumavaara usein kasvaa vajaaravitsemuksen seurauksena.

Ikäihmisille ja heidän omaisilleen jaetaan tietoa, jotta ymmärrys vajaaravitsemuksen ehkäisystä lisääntyisi. Heille kerrotaan, mitä kannattaisi tehdä, jos ruoka ei maistu. 

Lue lisää: Vuoden professori: Vajaaravitsemus on iso riski

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030