Terveydenhuolto

Lukiosta ponnistusvoimaa valintakokeeseen

Suomeen on tulossa kaksi uutta linjaa, jotka painottavat lääketieteelliseen hakemista.

Tiiamari Pennanen
Adobe

Suomen ensimmäinen lääketieteen valmennuskokeisiin painottuva lukiolinja aloitti Mäntässä vuonna 2021. Muitakin on tulossa.

Tänä vuonna lääketieteellinen painotus on alkamassa ainakin kahdessa lukiossa: Rautavaaran lukiossa Pohjois-Savossa sekä Virtain lukiossa Pirkanmaalla.

Mäntän lääketieteellis-luonnontieteellisen linjan ensimmäiset abit valmistuvat tänä keväänä. Ryhmäohjaaja, biologian opettaja Sirkku Polvisen tietojen mukaan heistä kaksi aikoo osallistua lääkiksen valintakokeen valmennukseen.

Lisäksi opiskelijoita on hakemassa muualle terveydenhuoltoalalle, farmasiaan tai teknisille aloille.

Osa linjan aloittaneista on jättäytynyt kesken pois. Polvisen mukaan useille opiskelu on osoittautunut liian vaativaksi tai mielenkiinto onkin lukiossa vaihtunut muihin oppiaineisiin.

– Fysiikka on monelta pudonnut pois ja sitä mukaa ajatus lääkikseen pyrkimisestä.

Biologian opinnoissa syventävillä kursseilla on ollut hyvänkokoisia ryhmiä. Aiheissa on pyritty menemään vähän pidemmälle kuin valtakunnallinen opintosuunnitelma vaatisi. Opinnoissa on muun muassa evoluutiobiologiaa, ihmisen anatomiaa, fysiologiaa ja solubiologiaa.

– Olemme myös tutustuneet lääketieteellisen valintakokeeseen. Tavoitteena on, että syventävillä kursseilla käytetään enemmän aikaa vaikeiksi koettuihin asioihin.

Biologian opettaja, vararehtori Sirkku Polvinen

Valintakoeuudistus painottaa ylioppilastodistusta sisäänpääsyssä aiempaa enemmän. 

– Lääketieteellisille aloille päästäkseen lähestulkoon kaikkien arvosanojen tulisi olla laudatureita, toteaa Polvinen.

Mäntässä linjan opintoihin kuuluvat valintakokeen valmennuskurssi sekä orientoiva kurssi, jossa tutustutaan alan yksiköihin ja kuullaan puheenvuoroja muun muassa lääkäreiltä, farmaseuteilta sekä lääketieteen ja bioteknologian opiskelijoilta.

Lue lisää: Yhteisvalinta kasvatti naisten osuutta lääkiksiin päässeistä

Luonnontieteen lukioita enemmän

Erilaiset painotukset voivat auttaa lukioita erottautumaan ja houkutella hakijoita omaa kuntaa laajemmalta alueelta. Mäntän lukio on pieni, noin 150 opiskelijan oppilaitos.

Keskiarvoraja painotetulle linjalle on 8,3 ja yleislinjalle 7.

Myös monet luonnontiedelukiot valmentavat opiskelijoitaan lääketieteen valintakokeeseen, vaikkei sitä linjan nimessä mainittaisikaan.

Painotus vaihtelee.

Luonnontieteeseen ja matematiikkaan painottuvia erityisen koulutustehtävän saaneita lukioita on Suomessa 11. Ne sijaitsevat enimmäkseen isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla.

Lue lisää: Onko väliä, miten opiskelijat valitaan lääkikseen?

Erityisestä koulutustehtävästä säädetään laissa. Opetuksessa painotetaan olennaisessa määrin yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta. Tällöin voidaan poiketa muista lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

– Opetuksessa on enemmän valinnaisuutta opinnoissa, ja koulutuksen järjestäjä saa lisärahoitusta tehtävän hoitamiseen. Tällaisiin lukioihin hakeudutaan monesti ympäri maata, kertoo opetusneuvos Heikki Blom opetus- ja kulttuuriministeriöstä sähköpostitse.

Lisäksi on joukko lukioita, kuten Mänttä, jotka painottavat tiettyjä oppiaineita koulutuksen järjestäjän omilla päätöksillä.

– Niitä on suhteellisen runsaasti ja opetuspainotuksen suuruus vaihtelee aika paljon, Blom kertoo.

Lääketieteeseen ei ole Suomessa erityistä koulutustehtävää.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030