Terveydenhuolto

Melanooma yleistyy Suomessa

Etenkään nuoret eivät koe aurinkoa terveysriskinä.

Sari Kosonen
Adobe

Eteläisessä Suomessa UV-indeksi nousee yli suojautumisrajan aurinkoisina päivinä huhtikuun puolivälistä syyskuuhun saakka. Pohjois-Suomessa raja ylittyy keskimäärin toukokuusta elokuun alkupäiviin.

– Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomessakin kesät todennäköisesti lämpenevät. Hellejaksoja ennakoidaan tulevaisuuden ilmastossa esiintyvän aikaisempaa useammin, mikä voi houkutella kevyempään vaatetukseen ja altistaa suomalaisia nykyistä enemmän auringon UV-säteilylle, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala .

Runsas UV-säteilyn määrä ja ihon palaminen lisäävät riskiä sairastua melanoomaan. Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan vuonna 2023 melanoomaan sairastui 1839 ihmistä. Melanoomaan sairastuneista viiden vuoden päästä on elossa noin 94 prosenttia.

– Melanooman ilmaantuvuus on kasvanut 2000-luvulla noin viisi prosenttia vuodessa. Ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä melanoomaan arvioidaan sairastuvan vuosittain Suomessa jo lähes 3 000 henkilöä, kertoo tutkimuspäällikkö Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä.

Riittävällä suojautumisella UV-säteilyltä pystyttäisiin ehkäisemään neljä viidestä melanoomatapauksesta.

Nuoret toivovat lisää tietoa UV-säteilyn haitoista

Hyvätkään tiedot auringon terveyshaitoista eivät aina takaa riittävää suojautumista. Tämä ilmenee terveystieteiden maisteri Laura Mikkolan Itä-Suomen yliopistolle tekemässä pro gradu -tutkielmassa, joka tarkastelee 16–20-vuotiaiden suomalaisnuorten aurinkosuojautumista.

Tulosten mukaan nuoret suojautuivat auringolta pääasiassa aurinkovoiteella, päähineellä ja olemalla varjossa. Nuoret suojautuivat paremmin mennessään pidemmäksi aikaa ulos tai rannalle, ulkomaanmatkoilla sekä ihon palamisen jälkeen.

Nuorten oli vaikeaa nähdä ihosyövän koskettavan heitä itseään nuoren ikänsä vuoksi. Ihon palamista ei koettu erityisenä terveysriskinä.

Tutkittavat kokivat, että suojautumista voidaan edistää lisäämällä tietoa auringon haitoista. Nuoret toivoivat, että asiasta kerrottaisiin enemmän koulussa ja sosiaalisen median kautta.

Asiantuntijat kertoivat UV-säteilyn haitoista Ilmatieteen laitoksen, Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen yhteisessä tiedotustilaisuudessa 23. huhtikuuta.

Lue lisää: Lasten melanoomat ovat lisääntyneet huomattavasti

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030