Terveydenhuolto

Merenrantalaiduntamisen aiheuttama infektioriski pintavesissä pieni 

Märehtijöiden suolistoperäisiä taudinaiheuttajia ei vesistönäytteistä havaittu.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Merenrantalaiduntamisen aiheuttama infektioriski pintavesien virkistyskäytössä arvioidaan pieneksi, kertoo THL. Tutkimuksessa selvitettiin rantojen läheisyydessä laiduntavista naudoista ja lampaista peräisin olevien taudinaiheuttajien esiintymistä Pohjois-Pohjanmaan rannikon pintavesissä.

Märehtijäperäisiä suolistomikrobeja havaittiin myös uimarannoilla. Nämä suolistoperäistä saastumista kuvaavat mikrobit eivät automaattisesti aiheuta infektioriskiä ihmiselle. Koska märehtijöiden suolistoperäisiä taudinaiheuttajia ei vesistönäytteistä sen sijaan havaittu, jäävät rantalaiduntamisen aiheuttamat infektioriskit vesien käyttäjille vähäisiksi.

Suolistoperäistä saastumista kuvaavia mikrobeja päätyy pintavesiin yleisesti valumavesien mukana myös muista lähteistä kuin laiduntavista eläimistä, ja niitä esiintyy pintavesissä yleisesti. Eri eläinlajien suolistoperäiset mikrobit voivat olla peräisin tuotantoeläimistä, lemmikeistä tai luonnoneläimistä. 

Ihmisperäinen norovirus yleisin uimarantojen epidemioissa

Ihmisten suolistoperäiset mikrobit ovat yleensä peräisin jätevedenpuhdistamoilta, mutta voivat päätyä pintavesiin myös kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä tai uimarannoilla uimarien itsensä tuomina.

Uimarannoilla yleisin epidemioiden aiheuttaja on ihmisperäinen norovirus, ja satunnaisesti sekä ihmisissä että eri eläinlajeissa esiintyvät kampylobakteerit.

Vatsatautia aiheuttavia mikrobeja havaittiin laitumia lähellä olevissa uimavesissä ja ojavesissä, mutta myös kaukana laitumilta sijaitsevissa uimavesissä. Suurin osa näistä havainnoista koski kampylobakteerilajia, joka on todennäköisimmin päätynyt vesistöön vesilintujen ulosteesta. 

Lue myös

– Uimarantojen käyttäjille aiheutuva terveysriski jäi pieneksi näytteenottoajankohtien vähäsateisissa sääolosuhteissa, eikä märehtijäperäisiä taudinaiheuttajia havaittu edes laidunten edustojen vesistönäytteissä, sanoo THL:n erikoissuunnittelija Anna-Maria Hokajärvi tiedotteessa .

Vaikka rantalaidunten infektioriski on tutkimuksen mukaan pieni, voivat esimerkiksi tietyt sääolosuhteet, kuten rankkasateet lisätä valumia laitumilta vesistöihin ja näin kohottaa infektioriskiä.

– Hygieniahaittoja vesistöille voidaan välttää esimerkiksi sijoittamalla eläinten juotto- ja kivennäisten syöttöpaikat kauemmas rannasta”, sanoo THL:n vieraileva tutkija Annastiina Rytkönen.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030