Terveydenhuolto

Miehet käyttävät terveyspalveluja naisia vähemmän

Eroja on myös ammattiryhmien välillä, ja tähän vaikuttanee työterveyshuollon epätasa-arvoinen saatavuus.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Palkansaajamiehet käyttävät palkansaajanaisia vähemmän terveyspalveluita kaikilla avosairaanhoidon sektoreilla. Myös ammattiryhmien välillä on eroja: asiantuntijat ja työntekijät käyttävät terveyspalveluita useammin kuin johtajat ja erityisasiantuntijat.

Kelan tuoreesta selvityksestä ilmenee, että molemmilla sukupuolilla terveyspalveluiden käyttö on asiantuntijoilla ja pääosin myös työntekijäammateissa yleisempää kuin johtajilla ja erityisasiantuntijoilla.

– Johtajat käyttävät myös muita useammin yksityisen sektorin palveluita. Se heijastaa heidän parempaa maksukykyään ja mahdollisesti myös suurempaa kiinnostustaan terveyden hoitamiseen, sanoo Kelan tutkija Hanna Rinne tiedotteessa .

Maa- ja metsätaloudessa terveyspalveluita käytetään vähemmän

Miehillä eniten käyntejä työterveyshuollossa on toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä. Maa- ja metsätaloustyöntekijät käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin muut työntekijät.

Lue myös

Naisilla työterveyshuollon käyttö on harvinaisinta maa- ja metsätalouden työntekijöillä ja rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöillä.

Joissain ammateissa työterveyshuollon puutteita saatetaan korvata julkisen puolen palveluilla. Käyntien kokonaismäärä ei näissä ammateissa nouse samalle tasolle muiden työntekijöiden kanssa.

– Eroja eri ammattiryhmien välillä selittää todennäköisesti vaihtelu työterveyshuollon sopimuksen laajuudessa. Kaikilla ei laista huolimatta välttämättä ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon epätasa-arvoinen saatavuus vaikuttaa eroihin palveluiden käytössä, arvioi Rinne.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030