Terveydenhuolto

Miten lääkeyritykset huomioivat lääkäreiden kongressimatkojen päästöt?

Tiiamari Pennanen

Yhteistä ohjetta ilmastoasioista ei ole, käytännöt vaihtelevat.

Adobe

Lääkeyritysten lääkäreille kustantamat kongressimatkat ovat viime vuosina vähentyneet useastakin syystä, kertoo Jaakko Laurila Lääketeollisuus ry:stä. Koronan jälkeen etäosallistuminen on yleistynyt ja on usein varteenotettava vaihtoehto.

– Etänä osallistuminen on halvempaa eikä siihen mene yhtä paljon aikaa. Lääkäreiden ajankäyttö on paljon rajoitetumpaa kuin joskus ennen, Laurila sanoo.

Jäsenyritykset noudattavat toiminnassaan Lääketeollisuuden eettisiä ohjeita, joiden mukaan ulkomaille suuntautuvan, koulutuksellisen matkan tukemiseen täytyy olla erityinen peruste. Taustalla on kielto tukea mitään turhaa matkustelua tai vapaa-ajan viettoa.

Vuonna 2020 ohjeisiin sisällytettiin useita etänä osallistumiseen liittyviä selvennyksiä.

Ohjeissa ei ole erikseen suositusta tai ohjetta matkustamisen ympäristövaikutuksista. Käytännöt todennäköisesti vaihtelevat yrityksittäin.

– Etänä osallistumisen yleistymisellä tietysti on myös positiivinen ilmastovaikutus, Laurila toteaa.

Hän kertoo, että joillain Euroopassa toimivilla lääkeyrityksillä on työntekijäkohtainen hiilibudjetti, jota ei voi ylittää.

– Työntekijä joutuu itse miettimään vuoden matkansa sen näkökulman kannalta. Jos päättää matkustaa johonkin tapahtumaan, sitten voi ehkä etänä osallistua toiseen.

Laurila ei osaa sanoa, miten yleinen käytäntö on Suomessa.

Lue lisää: Erikoislääkäriksi pienemmällä hiilijalanjäljellä

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset julkaisevat terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön taloudelliset tiedot vuosittain. Näistä matka- ja majoituskuluihin käytettiin vuonna 2022 yhteensä noin 1 093 000 euroa. Tarkempaa erittelyä ei ole.

Jäsenyritykset edustavat yhteensä 56 prosenttia Suomen lääkemarkkinoista.

"Suunta on voimakkaasti laskeva"

Kysyimme muutamilta isoilta lääkeyrityksiltä matkustamisen tilanteesta.

Sanofilta kerrotaan, että lääkäreille tarjottavien kongressimatkojen suunta on voimakkaasti laskeva. Pääosin osallistumista tarjotaan virtuaalisesti, eikä mannertenvälisiä lentoja edellyttäviin kongresseihin matkusteta.

– Muutokset ovat osa Sanofin konkreettisiin tekoihin sitouttavaa ympäristöohjelmaa, jolla halutaan vaikuttaa muun muassa ilmastokysymyksiin, kertoo viestintäpäällikkö Mirka Rinkinen sähköpostitse. 

Pfizerin tukemien kongressimatkojen määrä on jälleen pandemian jälkeen lisääntynyt, mutta ei ole palannut sitä edeltävälle tasolle. Yleinen suunta on, että virtuaaliset tapaamiset ja tapahtumat ovat lisääntymässä.

– Usealla kongressilla on tarjolla myös etäosallistumismahdollisuus, mutta saamamme palautteen perusteella terveydenhuollon ammattilaiset suosivat kongresseihin osallistumista paikan päällä myös muun muassa verkostoitumissyistä, kertoo viestintäpäällikkö Jutta Joutseno sähköpostitse.

Kongressimatkat suuntautuvat pääosin kotimaahan ja Eurooppaan, mutta jonkin verran myös esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Yhtiön globaalina tavoitteena on vähentää liikematkustamisesta aiheutuvia päästöjä. Vuonna 2022 siihen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt olivat 78 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019.

Orionin kutsuu terveydenhuollon organisaatioista edustajia vuosittain muutamiin eurooppalaisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Virtuaalista osallistumismahdollisuutta tarjotaan, jos sellainen on.

Lue lisää: ”Maapallo ei ole vielä saattohoidossa”

Matkojen määrä on koronan poikkeusajan jälkeen jälleen hiukan lisääntynyt. Sen arvioidaan jatkossa pysyvän ennallaan tai hieman laskemaan vuodesta 2022.

Orionin toiminnassa matkustuksesta syntyvien päästöjen osuus kokonaishiilijalanjäljestä on pieni, noin 0,2 prosenttia. Tähän määrään sisältyvät myös lääkäreille tarjottavat kongressimatkat. 

– Orion on sitoutunut tekemään aktiivisesti työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi. Olemme asettaneet tavoitteeksi oman toimintamme hiilineutraalisuuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä, kertoo viestintäjohtaja Terhi Ormio sähköpostitse.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030