Terveydenhuolto

Nainen on lähisuhdeväkivallan tyypillisin uhri

Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia raportoitiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä lähes 11 000, ja niiden uhreista kolme neljäsosaa oli naisia.

Hanna Kauppinen
Adobe/AOP

Suurin osa lähisuhdeväkivallan uhreista on edelleen naisia tai tyttöjä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten kokonaismäärä laski hieman vuonna 2021. Kuitenkin alaikäisiin kohdistuneet perheväkivaltatapaukset lisääntyivät huomattavasti.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta tilastoraportista, joka koostaa lähisuhdeväkivaltatilastoja ja tutkimustietoa. Tilastot perustuvat viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin ja Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastoon.

Alaikäiset kokevat yhä enemmän lähisuhdeväkivaltaa

Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia raportoitiin vuonna 2021 yhteensä 10 900. Kolme neljäsosaa uhreista oli naisia.

Alaikäisiä uhreja oli yhteensä 2 600, mikä on noin seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Alaikäisissä hieman yli puolet väkivaltaa kokeneista oli tyttöjä.

Kaiken kaikkiaan rikoksissa on laskua noin kaksi prosenttia edellisvuodesta. Uhreista aikuisia oli 8 300, mikä on noin neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Yhdeksän kymmenestä lähisuhdesurman uhrista oli nainen

Lähisuhdekumppaniin kohdistuneiden henkirikosten määrä oli vuonna 2021 sama kuin vuonna 2020. Viranomaisten tietoon tuli yhteensä 28 lähisuhdekumppaniin kohdistunutta henkirikosta, joista kymmenen oli entiseen tai nykyiseen puolisoon kohdistunutta tappoa, murhaa tai surmaa. Teoista yhdeksän kohdistui naisiin.

Vuosina 2012–2021 raportoitiin yhteensä 118 parisuhdekumppaniin kohdistunutta henkirikosta. Uhreista 77 prosenttia oli naisia ja 23 prosenttia miehiä.

Naiset joutuivat henkirikoksen uhreiksi miehiä todennäköisemmin kaikissa ikäryhmissä. Kaikista suurin riski kuolla parisuhdekumppanin käyttämän väkivallan uhrina oli 30–39-vuotiailla naisilla.

Lue myös

Turvakotien asiakasmäärät taas nousussa

Useiden lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettujen erityispalveluiden, kuten turvakotien, asiakasmäärät laskivat vuonna 2021.

– Turvakotien asiakasmäärät olivat (korona)rajoitusten aikana laskussa, mutta nousivat taas rajoitusten hellittäessä, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Elisa Niklander tiedotteessa.

Seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitetuissa Seri-tukikeskuksissa asiakasmäärät sen sijaan nousivat koronaepidemian aikana. Niiden asiakkaista 70 prosenttia oli alle 30-vuotiaita ja 96 prosenttia heistä oli naisia.

Seri-tukikeskusten asiakkaista yli puolella oli aiempia väkivaltakokemuksia. Maksuttoman Seri-tukikeskuksen asiakkaaksi pääsevät kaikki 16 vuotta täyttäneet seksuaaliväkivaltaa kokeneet.

Kirjoittaja

Hanna Kauppinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030