Terveydenhuolto

Nuorilla yhä enemmän lääkemyrkytyksiä

Kasvu kertoo erityisesti nuorten tyttöjen lisääntyneestä pahoinvoinnista.

Sari Kosonen
Adobe

Myrkytyspäivystyskäyntien kokonaismäärä on selvästi lisääntynyt yli 10-vuotiaiden keskuudessa. Nuoruusikäiset tytöt ovat yliedustettuina päivystyksissä hoidettujen lääkemyrkytyspotilaiden joukossa.

Lasten myrkytyskäynnit päivystyksissä olivat kymmenen vuotta sitten pääosin pienten, alle 10-vuotiaiden lasten tapaturmaisia, vahingossa tapahtuneita myrkytyksiä. Vuosien 2017–2018 jälkeen tilanne on muuttunut. Myrkytykset ovat siirtyneet nuorisoikäisiin ja vahingoista tahallisiin.

Lääkemyrkytysten kasvu on valtakunnallinen trendi, johon yliopistosairaaloiden lastenlääkärit ovat kiinnittäneet huomiota. Päivystyksissä myrkytysten diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen, jota täydennetään laboratoriotutkimuksin. Kun lapsi tai nuori päätyy päivystykseen lääkemyrkytyksen vuoksi, lääkemyrkytys hoidetaan ja hänet ohjataan psykiatrisen avun piiriin.

Kyseessä on erittäin huolestuttava ilmiö, sillä lääkemyrkytyksen vuoksi päivystyksiin päätyvät nuoret ovat vain jäävuoren huippu pahoinvoivista nuorista. Lääkkeiden yliannostus alle 16-vuotiailla nuorilla on pahoinvoinnin äärimmäinen muoto, todetaan Husin tiedotteessa .

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/itsensa-vahingoittaminen-vei-nuoria-aiempaa-useammin-sairaalaan/

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030