Terveydenhuolto

Osasairauspäivärahaan voi riittää myös lääkärintodistus A

Sen hakeminen muuttuu huhtikuun alusta.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Huhtikuun alusta alkaen osasairauspäivärahan hakemukseen käy liitteeksi A-todistus silloin, kun kyse on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä eikä osa-aikatyö vaaranna työntekijän tai yrittäjän terveyttä ja toipumista Kelan mukaan.

Hakemukseen tarvitaan A-todistus, jonka on kirjoittanut työntekijän työterveyslääkäri tai työolot muuten hyvin tunteva lääkäri. A-todistuksen perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Tämän jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto.   

Kela pyytää tarvittaessa toimittamaan B-lausunnon, jos sitä tarvitaan esimerkiksi kuntoutustarpeen selvittämiseksi. B-lausuntoa voidaan tarvita myös silloin, jos työkyvyttömyyttä on vaikea arvioida.  

Lue myös

Yhä useampi voi saada osasairauspäivärahaa

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuivat ja enimmäisaika piteni 150 arkipäivään. Lakimuutoksen myötä myös omavastuuaika voi kulua siten, että osa-aikatyö on mahdollista aloittaa jo omavastuuajalla. 

Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui. Nyt kokoaikatyöllä tarkoitetaan yleensä ansiotyötä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Osasairauspäivärahaa voivat nyt siis saada myös työntekijät, joiden työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista tai työaikalaissa tarkoitettua kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa. 

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030