Terveydenhuolto

Palko aloittaa pilotin lääkkeiden indikaation laajennuksia koskeviin suosituksiin

Pilotointi kestää noin vuoden.

Ulla Toikkanen
Adobe

Yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit (FinnCCHTA) ovat esittäneet tarpeen sairaalalääkkeiden indikaatioiden laajennusten kansalliselle arvioinnille. Tähän asti arviointeja on toteutettu mini-HTA-tasoisina eri yliopistollisissa sairaaloissa, mutta erityisesti taloudellisen arvioinnin osuutta on ollut tarve vahvistaa. 

Lue lisää: Palkolta nirsevimabi-suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston Palko aloittaa pilotin lääkkeiden indikaation laajennuksia koskeviin suosituksiin.

Fimean HTA-jaosto ja Palkon sihteeristö kartoittivat kevättalvella 2024 vaihtoehtoja indikaatioiden laajennusten ottamiseksi osaksi kansallista arviointitoimintaa. Vaihtoehdoista on valittu malli, jota voidaan pilotoida nykyresurssein Fimean ja Palkon yhteistyönä. Mallin tavoitteena on tarjota nopea ja nykytilanteeseen soveltuva arviointimenettely, joka ei vaadi täysimittaisten uusien lääkkeiden arviointien resursseja. 

Hyödyt arvioidaan

Pilotointi kestää noin vuoden ajan, minkä jälkeen arvioidaan toimintamallin toimivuus, hyödyt, kehittämiskohteet sekä mahdollinen tarve toiminnan laajentamiselle. Kokemusten ja tehdyn arvioinnin perusteella tarkastellaan myös mahdollisen toiminnan laajentamisen edellyttämiä resursseja sekä vaikutuksia sidosryhmiin. 

Pilotoinnista saatuja kokemuksia ja tietoja hyödynnetään myös lääkkeiden arviointitoiminnan uudistamista valmistelevan työryhmän työssä.

Pilotti ei vaikuta uusien, ensimmäistä kertaa markkinoille tulevien valmisteiden arviointikäytäntöihin, jotka säilyvät ennallaan. 

Lue lisää: Palkon pääsihteeri: Suositukset eivät ole säästöjen instrumentti

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030