Terveydenhuolto

Palkossa tekeillä suositus efgartigimodi alfan käytöstä myastenia graviksen hoidossa

Suosituksen arvioidaan valmistuvan ensi kesäkuussa.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko on ryhtynyt valmistelemaan suositusta efgartigimodi alfan käytöstä myastenia graviksen hoidossa.

Suosituksen tietopohja perustuu joulukuussa julkaisuun Fimean arviointiraporttiin.

Vuosittainen potilaskohtainen lääke- ja annostelukustannus efgartigimodihoidossa on noin 280 000 euroa.

Lue myös

Suositusluonnos valmistuu arvion mukaan keväällä 2023, jolloin se tulee otakantaa.fi-palveluun kommentoitavaksi. Lopullisen suosituksen julkaisuajankohdaksi arvioidaan kesäkuu 2023.

Jo valmistelun alkuvaiheessa halukkaat voivat esittää seikkoja, jotka olisi hyvä huomioida suosituksen valmistelussa. Kommentteja voi lähettää Palkon sähköpostiin palveluvalikoima.stm@gov.fi  22.2.2023 saakka.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030