Terveydenhuolto

Pelkkä uusi järjestelmä ei tuo hyötyä

Vain kolmasosa lääkäreistä koki, että tietojärjestelmät auttavat parantamaan hoidon laatua.

Tiiamari Pennanen
Mikko Käkelä
Apotti ohjaa lääkityksen annostelua vastasyntyneiden teho-osastolla.

Vain kolmannes lääkäreistä ja sosiaalialan koulutetuista arvioi, että tietojärjestelmät auttavat parantamaan hoidon tai palvelun laatua, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksesta.

Sairaanhoitajista tätä mieltä oli noin puolet, 54 prosenttia.

Kyselytutkimuksiin vastasi yli 9 000 ammattilaista, jotka käyttivät työssään asiakas- tai potilastietojärjestelmää. He arvioivat olevansa kokeneita käyttäjiä.

– Pelkkä tietojärjestelmien käyttöönotto ei takaa, että niistä hyödytään. Järjestelmien lisäksi työyhteisöltä vaaditaan uusien työskentelytapojen opettelemista ja myös yhteisistä käytännöistä sopimista, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehkotiedotteessa.

Lue myös

Omakantaa käyttänyt yli 60 prosenttia

Lisäksi selvitettiin asiakkaiden valmiuksia käyttää sähköisiä sote-palveluja laajassa väestötutkimuksessa. Noin viidennes väestöstä oli asioinut sähköisesti vuonna 2020. Omakantaa oli käyttänyt vuoden aikana 64 prosenttia aikuisväestöstä.

Vanhemmat ikäryhmät käyttivät harvemmin sähköistä asiointia.

THL on seurannut sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota vuodesta 2010.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030