Terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon käynnit ja etäasioinnit vähenivät

Asiakkaita perusterveydenhuollon avohoidossa oli 4,3 miljoonaa.

Ulla Toikkanen
Adobe

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrä väheni vuonna 2023 ja palasi koronaepidemiaa edeltäväksi kuten vuonna 2019. Käyntejä oli 29,8 miljoonaa, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

– Vuosina 2021–2022 koronaepidemiaan liittyvät rokotukset ja käynnit kasvattivat kokonaiskäyntimäärää perusterveydenhuollossa. Vuonna 2023 käyntimäärä palasi suurin piirtein koronaepidemiaa edeltävän ajan tasolle. Tilanne on siis palannut käyntimäärissä normaalitasolle, vaikka epidemian hoitovelkaa jouduttiin purkamaan vielä vuonna 2023, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Tiina Marttila tiedotteessa .

Etenkin läsnäasioinnit vähenivät 15 prosenttia, mutta myös etäasiointien määrä väheni 5 prosenttia. Asiakkaita perusterveydenhuollon avohoidossa oli 4,3 miljoonaa eli 18 prosenttia vuotta 2022 vähemmän.

Lue lisää: Hoitotakuun tiukennus nopeutti hoitoonpääsyä

Väestöstä 70 prosenttia oli asioinut perusterveydenhuollon avohoidossa vuonna 2023.

Vajaa kolmasosa kaikista perusterveydenhuollon asioinneista hoidettiin etänä vuonna 2023. Avosairaanhoidossa etäasiointien osuus oli jo lähes puolet kaikista läsnä- ja etähoitotapahtumista.

Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille etäasiointia oli enemmän kuin hoitotapahtumia kasvotusten.

Käyntisyyt vaikuttivat siihen, toteutuiko potilaan käynti etä- vai läsnäasiointina. Jos käyntisyyksi oli kirjattu ihoon liittyvä käyntisyy, esimerkiksi haavan hoito, käynti oli tyypillisesti läsnäasiointia.

Konsultaatiot ammattihenkilöiden välillä kasvussa

Ammattihenkilöiden väliset konsultaatiot ovat lisääntyneet jo usean vuoden ajan. Vuonna 2023 avosairaanhoidon konsultaatiot lisääntyivät kolmasosalla edellisvuoteen verrattuna.

Avosairaanhoidon lääkäreille tehtiin 1,8 miljoonaa konsultaatiota vuonna 2023.

Lue lisää: Pohjois-Savo ottaa käyttöön Omatiimi-mallin

– Tyypillisesti nimenomaan lääkäriä konsultoitiin silloin, kun asiakkaan hoidosta vastasi ensisijaisesti joku muu terveydenhuollon ammattilainen, Marttila toteaa.

Lääkäreillä konsultaatioiden määrä ylitti etäasiointien määrän.

Kolmasosa käytti terveyskeskusten suun terveydenhuoltoa

Vuonna 2023 suun terveydenhuollon käyntejä oli perusterveydenhuollossa 4,9 miljoonaa, 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Asiakkaita oli 1,9 miljoonaa, 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Kolmasosa väestöstä käytti terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluja viime vuonna.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa lääkärin vastaanotolla käyneiden tavallisimpia käyntisyitä vuosina 2018–2023 olivat verenpainetauti, pehmytkudossairaudet, akuutit hengitystieinfektiot, selkäsärky ja aikuistyypin diabetes.

Vuosina 2020–2022 lääkärin diagnoosikirjauksena yleistyi koronainfektion yhteydessä käytetty uusi diagnoosikoodi. Koronainfektiokirjaukset vähenivät selvästi vuonna 2023.

Lue lisää: Perusterveydenhuolto – uhka vai mahdollisuus?

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030