Terveydenhuolto

Psykologeista moni on tyytymätön sote-uudistukseen

Pyyhkeitä saa muun muassa hyvinvointialueiden johto.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Suuri osa psykologeista kokee, että sote-uudistus ja siirtyminen hyvinvointialueelle eivät onnistuneet hyvin, tiedottaa Suomen Psykologiliitto.

Asiaa selvitettiin liiton työolotutkimuksessa keväällä 2023. Vastaajista enemmistö työskenteli hyvinvointialueen palveluksessa. Heistä noin puolet koki, että sote-uudistus sujui erittäin tai melko huonosti. Vain viidennes oli sitä mieltä, että siirtymä sujui hyvin.

Organisaation johdon toiminta sai kunnissa ja hyvinvointialueilla huonommat arviot kuin muilla työnantajilla. Esihenkilötehtävissä työskentelevistä psykologeistä yli puolet koki, että tiedonkulku toimi huonosti johdon ja henkilöstön välillä. Lisäksi yli 40 prosenttia koki, että johto ei arvosta psykologien työtä tai ole kiinnostunut henkilöstön mielipiteistä työhön liittyvissä asioissa.

Psykologiliitto on huolissaan siitä, että yli kymmenesosa vastaajista ei saanut lainkaan työnohjausta.

Myös työtiloissa oli monella ongelmia. Noin kolmasosalla psykologeista tilat täyttivät kaikki kriteerit, joihin kuuluvat muun muassa riittävä näkö- ja äänieristys sekä mahdollisuus poistua tai hälyttää apua uhkaavassa tilanteessa.

Tutkimusaineiston keräysaikana järjestelyt olivat vielä monella hv-alueella kesken.

Lue lisää: Psykologiliitto: Työelämässä kiinnitettävä enemmän huomiota mielenterveyteen

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030