Terveydenhuolto

Rivatril-valmisteiden saatavuushäiriö jatkuu

Fimea on myöntänyt jatkoa korvaavien valmisteiden määräaikaisiin erityislupiin.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Myyntiluvallisen Rivatril-lääkevalmisteen saatavuuskatkos jatkuu edelleen, tiedottaa Fimea.

Lääkevalmisteen myyntiluvan haltija on ilmoittanut Fimealle katkoksen jatkuvan sekä 0,5 mg:n että 2 mg:n valmisteella maaliskuun loppuun saakka.

Fimea kertoo saaneensa yhteydenottoja vaikean saatavuustilanteen ratkaisemiseksi nopeasti. Fimealla ei kuitenkaan lääkealan lupa- ja valvontaviranomaisena ole toimivaltuuksia tai mahdollisuuksia esimerkiksi valmistaa, hankkia tai maahantuoda lääkkeitä.

Lue myös

Rivatril-valmisteiden saatavuushäiriöiden vuoksi Fimea on myöntänyt jatkoa määräaikaisiin erityislupiin seuraaville lääkevalmisteille ajalle 1.3.2023–30.4.2023: 

Clonazepam Tablets, USP 0,5 mg 100 tablettia, Clonazepam Tablets, USP 2 mg 100 tablettia, Rivotril 0,5 mg 50 tablettia ja Rivotril 2 mg 100 tablettia.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030