Terveydenhuolto

Röntgenkuvantamisen säteilymittauksiin tarkkuutta

Säteilyturvakeskus koordinoi Euroopan unionin tukemaa TraMeXI-projektia.

Sari Kosonen
Adobe

TraMeXI (Traceability in medical X-ray imaging dosimetry) -projektin tavoite on kehittää kalibrointi- ja mittausmenetelmiä, joiden avulla potilaiden säteilyaltistuksen mittausten luotettavuus voidaan varmistaa.

Säteilyn käytöstä lääketieteellisissä tutkimuksissa ja hoidoissa on aina oltava potilaan terveydelle suurempi hyöty kuin säteilyn aiheuttama haitta. Periaatteen noudattaminen perustuu siihen, että tiedetään toimenpiteestä aiheutuva säteilyannos ja tunnetaan säteilyaltistukseen liittyvät riskit.

Vaikka potilaiden ei tarvitse olla huolissaan röntgentutkimusten säteilystä, säteilyannosten mittausmenetelmissä on vielä parannettavaa. Mittaustulokset eivät ole aina keskenään vertailukelpoisia.

Lue lisää: Potilas ei tarvitse säteilysuojaimia röntgenissä

Johtava asiantuntija Paula Toroi Säteilyturvakeskuksesta kertoo, että TraMeXI-projektin tavoite on kehittää yhdenmukaistetut kalibrointi- ja mittausmenettelyt säteilymittareille.

– Lopullinen tavoite on, että projektin työn tulokset voidaan viedä kansainvälisiin standardeihin ja ohjeisiin. Kun tavoite toteutuu, voidaan olla entistä varmempia siitä, että säteilyannos on mitattu luotettavasti riippumatta siitä, missä tutkimuksissa röntgensäteilyä on käytetty tai millä laitteella tutkimus on tehty, Toroi sanoo tiedotteessa .

TraMeXI-projektiin osallistuu yksitoista metrologian eli mittaustieteen laitosta ja kolme sairaalaa yhteensä yhdestätoista maasta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030