Terveydenhuolto

Sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoimaa ja työnjakoa selvitetään

Kartoitus tehdään tämän syksyn aikana.

Sari Kosonen
Adobe /AOP

Sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuutta sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa koskeva selvitystyö on käynnistynyt työryhmissä, joissa on sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, hyvinvointialueiden ja Hus-yhtymän edustus.

Selvitystyötä hyödynnetään säädösvalmistelussa, joka koskee sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuutta. Asiasta on tarkoitus säätää vuoden 2024 aikana.

Myös erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevat säädökset uudistetaan. Kokonaisuus valmistellaan yhdessä hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden kanssa.

Lue myös

Selvitystyön tarkoituksena on luoda kokonaiskuva siitä, millainen palveluvalikoima, osaamistarve ja tukipalvelut erityyppisissä sairaaloissa ja päivystyspisteissä pitäisi varmistaa.

Selvityksessä ei oteta kantaa yksittäisen hyvinvointialueen, sairaalan tai päivystyksen toimipisteen palveluvalikoimaan tai muotoon.

Työn tulokset kootaan raporttiin, joka julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030