Terveydenhuolto

Sairaanhoitaja samalla viivalla ylioppilaiden kanssa – lääketieteellisessä tiedekunnassa aiempia opintoja ei korvata

Hoitajan ammattitutkinnosta ja työkokemuksesta ei saa lisäpisteitä lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa.

Ulla Ora
Adobe/AOP

Moni sairaanhoitaja haluaisi jatkaa opintojaan lääkäriksi. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, koska uusi tutkinto täytyy aloittaa samalta viivalta kuin vasta valmistuneen ylioppilaan.

Onko sairaanhoitajan ammatista hyötyä lääketieteellisen tiedekunnan valintakokeissa, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelman johtaja Jussi Merenmies?

– Hoitajan pohjakoulutuksesta ei saa lisäpisteitä valinnoissa. 51 prosenttia lääketieteellisen tiedekunnan uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Samoissa valintakokeissa valitaan myös hammaslääkäreiksi ja eläinlääkäreiksi opiskelemaan hakevat.

Mitään kiintiötä sairaanhoitajataustaisille opiskelijoille ei pääsykokeissa ole. Sellainen oli käytössä vielä vuosituhannen vaihteessa, mutta siitä luovuttiin.

Aiotaanko työkokemuksen merkitys palauttaa?

– Nykyinen valintamenettely on otettu hiljakkoin käyttöön, joten muutoksia valintoihin on tulossa aikaisintaan vuonna 2026.

Onko hoitoalan työkokemuksesta tai tutkinnosta hyötyä, jos sairaanhoitajaksi valmistunut pääsee sisään lääketieteelliseen tiedekuntaan?

– Sairaanhoitajan opintoja ei voida hyvittää lääketieteen peruskoulutuksessa. Myöskään alan työkokemus ei lyhennä lääkärin koulutusta, vaikka varmasti siitä on hyötyä käytännön työelämässä lääkärinä.

Sairaanhoitajan ja lääkärin tutkinnot ovat hyvin erilaisia. Lääketieteessä mennään syvemmälle sairauksien juurisyihin kuin sairaanhoitajan tutkinnossa.

Jos sairaanhoitaja pääsee opiskelemaan lääketiedettä, saako hän korvattua jotain opintoja?

– Tällä hetkellä ei saa. Turun lääketieteellisessä tiedekunnassa kokeiltiin muuntokoulutusta noin kymmenen vuotta sitten ajatellen, että hoitajataustaisten valmistuminen lääkäriksi olisi nopeampaa, mutta koulutusaika lyheni vain vähän.

Vaaditaanko lääketieteelliseen tiedekuntaan pääsyyn soveltuvuustestejä?

Lue myös

– Ei vaadita. Mielestäni soveltuvuutta alalle pitäisi pystyä mittaamaan, mutta on vaikea määritellä, miten sen voisi puolueettomasti tehdä. Esimerkiksi haastattelut on vaikea toteuttaa tasapuolisesti ja luotettavasti.

Jonkinlaista soveltuvuusanalyysia silti tarvittaisiin, ja kehitystyö sen saamiseksi on alkanut.

Onko hoitajan ammatista hyötyä vuorovaikutustaidoissa?

– Varmasti on. Lääketieteen opiskelijoiksi valikoituvat ovat pääsääntöisesti sellaisia, että heillä on hyvät vuorovaikutustaidot viimeistään opintojen loppuvaiheessa.

Pienellä osalla opiskelijoista niissä on opintojen alussa vielä paljon kehitettävää. Lääkärikoulutuksen pohjalta on myös mahdollista valita muu kuin kliinisen lääkärin ura kuten tutkijan työ, joskin siinäkin vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä.

Kirjoittaja

Ulla Ora

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030