Terveydenhuolto

Seksitautien testeihin ei pääse terveysasemilla suositusten mukaan

Tartuntamäärien kasvu on kiihtynyt tänä vuonna.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Oikeanlainen seksitautitesteihin ohjaus toteutui ainoastaan kahdella terveysasemalla. Hivpoint selvitti syksyllä 2022, miten hiv- ja muihin seksitautitesteihin pääsy toteutuu julkisilla terveysasemilla. Selvitys toteutettiin ottamalla yhteyttä 20:n eri puolilla Suomea sijaitsevan terveysaseman ajanvarauspalveluun. 

Kolmella terveysasemalla hiv-testiin pääsy evättiin kokonaan. Terveysasemille oli vaikeaa päästä kuppatestiin, eikä klamydia- ja tippurinäytteitä otettu oikeilta limakalvoilta.

Hivin ja muiden seksitautien testausta tulisi nyt tehostaa perusterveydenhuollossa, koska vuonna 2022 tippuri-, kuppa ja hiv-tartuntoja todettiin lähes kaksinkertainen määrä kuin yleensä vuosittain. Tartuntamäärien kasvu on kiihtynyt vuoden 2023 aikana.

Testeihin päästävä oireettomana

Selvityksessä ilmeni, että monilla terveysasemilla hiv- tai muihin seksitautitesteihin pääsy evättiin oireettomuuden perusteella. Kaikki seksitaudit voivat olla pitkäänkin oireettomia. Ne voivat oireettomina aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja tarttua eteenpäin. 

THL:n hiv-testaussuosituksen mukaan perusterveydenhuollossa hiv-testiin tulee aina päästä omasta aloitteesta, ilman lääkärin lähetettä, maksutta ja anonyymisti. Lisäksi asiakas tulisi aina ohjata hiv-testiin, jos on syytä epäillä seksitautitartunnan mahdollisuutta

Kasvu pysäytetään testausta tehostamalla 

Suomessa on arviolta noin 800 hiv-tartunnan saanutta henkilöä, jotka eivät tiedä tartunnastaan. Hiv-testauksen tehostaminen on ainoa keino näiden tartuntojen löytämiseksi. 

Lue myös

Jopa 63 prosenttia uusista hiv-tartunnoista todetaan, kun hiv on jo edennyt pitkälle tai jopa aids-vaiheeseen. Perusterveydenhuollon testauskäytäntöjä tulee kehittää, jotta diagnosoimattomat hiv- ja muut seksitautitartunnat löydetään, tartuntoja saaneet ihmiset saavat tarvitsemaansa hoitoa ja tartuntamäärien kasvu saadaan pysäytettyä.

– Kehitettävää näyttää olevan ammattilaisten seksitautitestaukseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa esittää oikeita kysymyksiä asiakkaalle. Hyvinvointialueiden on huolehdittava henkilökunnan ajantasaisista tiedoista koulutuksen, sisäisten ohjeiden ja hyvän perehdytyksen avulla. Tarvitaan yhtenäiset seksitautien testauskäytännöt ja ohjeistukset, jotka ovat terveysasemien työntekijöille helposti saatavilla, kertoo Hivpointin asiantuntija Sanna Salo tiedotteessa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030