Terveydenhuolto

Selvitys: Digipalveluja pitää ohjata kansallisesti

Myös vaikuttavuuden tutkimusta tarvitaan lisää.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ohjausta pitää lisää, että niiden vaikuttavuus paranisi. Myös digipalvelujen vaikuttavuuden tutkimusta tarvitaan lisää.

Tähän tulokseen tulivat valtioneuvoston teettämän selvityksen tekijät. Tulokset julkaistiin Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa -hankkeen loppuraportissa .

Digipalvelujen kustannusvaikuttavuuden ja vaikutusten arviointia olisi yhtenäistettävä muiden sote-palvelujen kanssa.

Selvityksen tekijät ehdottavat myös kansallisen digivision ja -strategian luomista. Strategia ohjaisi digitaalisten sote-palvelujen hyödyntämistä sekä edistäisi niiden integraatiota.

Digitaalisten palvelujen käytön laajentamisessa pitää ottaa huomioon asiakkaiden tarve ja kyvyt.

Monia haasteita

Selvityksen mukaan digipalvelujen kehittämiseen ja käyttöön osoitetut resurssit koetaan tällä hetkellä liian vähäisiksi ja ne irrottavat henkilöstöä perustyöstä. Ammattilaisilla on huolta työmäärän lisääntymisestä.

Hankkeet ovat toisinaan pistemäisiä, mikä hankaloittaa pitkäjänteistä kehittämistä.

Lue myös

Digitaalisista palveluista voi seurata päällekkäiskysyntää. Sitä voi karsia tiedottamisella ja selkeillä prosesseilla, jolloin hoitoon ei hakeuduta eri kanavien kautta.

­– Digipalvelut ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Ne tuleekin integroida osaksi muuta palvelujärjestelmää, ja samalla on huolehdittava siitä, että digipalvelut nopeuttavat tai vähentävät työtehtäviä enemmän kuin mitä ne lisäävät henkilöstön työmäärää, sanoo hankkeen johtava tutkija Riikka-Leena Leskelä  Nordic Healthcare Groupista tiedotteen mukaan.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030