Terveydenhuolto

STM pyytää lausuntoja uudesta Kela-korvausmallista

Tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä.

Sari Kosonen
Adobe

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta uudesta Kela-korvausmallista, jossa ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslakiin hoitoon pääsyyn parantamiseksi ja perusterveydenhuollon hoitojonojen purkamiseksi.

Hallituskauden aikana on tarkoitus kohdentaa kertaluonteista rahoitusta perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun uuden Kela-korvausmallin avulla. Mallissa painottuvat yleislääkärikäynnit, jotka ovat suoraan korvattavia.

Myös erikoislääkärin vastaanottokäynnistä saisi Kela-korvauksen, jos käynti perustuu yleislääkärin tai yleislääketieteen erikoislääkärin lähetteeseen.

Poikkeuksena olisivat naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin, silmätautien erikoislääkärin, psykiatrian erikoislääkärin sekä suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin käynnit, jotka korvattaisiin myös ilman lähetettä.

Esityksessä ehdotetaan myös palautettavaksi vuoden 2023 alusta poistetut hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset.

Hallitus on varannut Kela-korvausten kehittämiseen hallituskauden ajalle yhteensä 500 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 335 miljoonaan euroa. Lisärahoitus mahdollistaa Kela-korvausten tason korottamisen. Esitys liittyy valtion vuoden 2025 talousarvioesitykseen, ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2025 alussa. Lausunnot pyydetään toimittamaan 23. kesäkuuta mennessä.

Lue lisää: Kelalta kannatusta omalääkärimallille

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030