Terveydenhuolto

Terveydenhuollon ammattilaisilta puuttuu tietoa kaatumisen ehkäisystä 

Kysely Pohjois-Savon hyvinvointialueella tuotti huolestuttavia tietoja.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Pohjois-Savon hyvinvointialueella tehtiin kysely, jonka mukaan vastaajista lähes puolet koki tarvitsevansa koulutusta kaatumisten ehkäisystä ja siihen liittyvistä asioista. Lähes neljäsosa ei tiedä tai ei tunnista tiedon puutteitaan. Koulutusta kaivataan erityisesti kaatumisvaaran arvioinnista ja mittareiden käytöstä ja hyvistä käytännöistä.

Suurin osa vastaajista ei tiedä, onko oman organisaation eri yksiköiden kaatumistilastoja mahdollista nähdä. Kolmasosan mukaan niitä ei ole mahdollisuus tarkastella mistään.

Kaatumisten määrien seuranta koetaan lähinnä esihenkilöiden tai ylemmän johdon tehtäviksi. Niissä yksiköissä, joissa seurantaa kuitenkin tehdään, seuranta käsittää tapahtumasta keskustelun ja pohdinnan. Kehittämistoimenpiteitä esitetään yli 40 prosentin mielestä, mutta niiden toteutumista seurataan vain harvoin.

Yksiköt ovat eri asemassa muun muassa kaatumisten ehkäisyn toimintamallien suhteen. Toimintamalleja oli kuvattu 40 prosentissa yksiköistä, mutta ne olivat käytössä vain viidesosassa. 

Lue myös

Kaatumisten kirjaaminen hoitokertomukseen, haittatapahtumailmoitusten tekeminen ja tiedottaminen hoitotyön yhteenvedolla jatkohoitoon on puutteellista. Kolmasosa vastaajista kertoi myös, ettei kaatumisvaarasta tiedoteta jatkohoitoon. Kaatumisten ehkäisy ei kuulu henkilöstön perehdytykseen.

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto (AKE) toteutti kyselyn marras-joulukuussa 2022 Kysin erityisvastuualueella. Kyselyyn vastasi 626 ammattilaista 12 julkisesta organisaatiosta tai sote-alueesta sekä neljästä yksityisestä organisaatiosta.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030