Terveydenhuolto

Terveysasemien saama asiakaspalaute heikkeni

Yhteyden saaminen omaan terveyskeskukseen on asiakkaiden mukaan aiempaa vaikeampaa. Lisäksi asiakasta hoitaa entistä harvemmin sama lääkäri tai hoitaja.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä 2022 tekemän valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn mukaan asiakkaiden tyytyväisyys terveysaseman palveluihin on vähentynyt monessa maakunnassa.

Hoito toteutuu samalla lääkärillä tai hoitajalla harvemmin kuin ennen. Kun vuonna 2018 pitkäaikaissairautta sairastavista vastaajista lähes puolet kertoi asioivansa yleensä samalla lääkärillä, näin vastasi viime kevään kyselyssä enää kolmasosa.

– Terveyskeskusten keskeiset kipukohdat ovat palvelujen heikko saatavuus ja ongelmat hoidon jatkuvuudessa. Nämä kaksi asiaa tulee korjata yhdessä, vaikka palvelujen saatavuutta olisikin houkuttelevaa parantaa hoidon jatkuvuuden kustannuksella. Hyvin toimiva hoitosuhde vähentää asiointia, ja siten hyvä jatkuvuus tukee palvelujen riittävyyttä, toteaa kehittämispäällikkö Salla Sainio THL:n tiedotteessa.

Palautekyselyn mukaan tyytyväisyys terveyskeskuspalveluihin on melko tasaista maakuntien välillä. Verrattuna vuoden 2020 tuloksiin asiakaspalaute on kuitenkin heikentynyt useissa maakunnissa. Vain Etelä-Pohjanmaalla se on selvästi parantunut.

Huolestuttavin tilanne on Uudellamaalla. Siellä on lukuisia keskisuuria kuntia, joissa erityisesti palveluun pääsy on muuta maata heikompaa. Myös isot kaupungit Helsinki ja Vantaa saavat maan keskiarvoa heikommat tulokset.

Myös erot maakuntien sisällä, eri kuntien ja niiden terveyskeskusten välillä ovat edelleen suuria.

Lue myös

– Kaikilla hyvinvointialueen asukkailla pitää olla jatkossa mahdollisuus saada yhtä hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä on yhdenvertaisuusasia, Sainio muistuttaa.

Suomalaiset ovat kaikesta huolimatta edelleen monelta osin tyytyväisiä terveyskeskusten palveluihin. Avoimessa palautteessa asiakkaat antavat paljon kiitosta lääkäreille ja hoitajille, ja kokevat palvelun vastaanotoilla ammattitaitoiseksi, yksilölliseksi ja hyödylliseksi.

THL kerää asiakaspalautetta terveysasemien asiakkailta kahden vuoden välein. Palaute kerätään kyselyillä, jotka THL toteuttaa yhteistyössä terveyskeskusten kanssa. Tuloksia voi tarkastella maakunnittain, kunnittain ja terveysasemittain. Vuonna 2022 kyselyyn osallistui 204 kuntaa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 13 900 terveyskeskuksen asiakasta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030