Terveydenhuolto

Tietoa osallistujia hakevista lääketutkimuksista Fimean verkkosivuilla

Toiveena on muun muassa parantaa entisestään Suomen mainetta tutkimusmaana.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Fimea lisää uuden verkkosivun avulla tietoisuutta käynnissä olevista lääketutkimuksista ja edistää potilaiden osallistumismahdollisuuksia. Toiveena on myös tätä kautta parantaa entisestään Suomen mainetta tutkimusmaana. 

Fimea teki Potilasyhdistysten kanssa yhteistyötä halutuista tiedoista, ennen kuin kysely lähti tutkimusten yhteyshenkilöille marras-joulukuussa 2023. 

Kyselyyn vastaaminen ja siten tietojen saaminen verkkosivuille on vapaaehtoista. Tutkija on arvioinut esimerkiksi tutkimuksen vaiheen perusteella, ilmoittaako hän tiedot tälle sivulle. 

Lue lisää: Laki muuttui - kliinisiin lääketutkimuksiin voi nyt pyytää THL:n rekisteritietoja

Osasta tutkijoiden vastauksista on pyydetty vielä puuttuvia tietoja. Tämän vuoksi aivan kaikki kyselyyn vastanneetkaan eivät näy vielä sivustolla. Nämä tutkimukset lisätään, kun lisävastaukset on saatu.

Tiedot tutkimuksista löytyvät tautiryhmittäin

Tutkimusten löytämistä sivulta on pyritty helpottamaan ryhmittelyiden avulla. Kullekin tautiryhmälle on luotu yläotsikko (esimerkiksi syöpä), jonka alta löytyy tarkemmat alaotsikot (esimerkiksi rintasyöpä). 

Lue lisää: Päivityksiä kliinisten lääketutkimusten CTIS-palveluun

Alasvetovalikosta avautuvat eri tutkimukset ja kunkin tutkimuksen kohdalta edelleen laajemmat tiedot. Kunkin tutkimuksen osalta on yhteystiedot varsinaiseen tutkimuspaikkaan lisätietojen kysymistä varten. Potilaan osallistumismahdollisuus pystytään arvioimaan vasta tutkimuspaikassa.

Ammattilaiset löytävät myös halutessaan lisätietoa tekstin lopussa olevan linkin kautta joko EU-asetuksen tai direktiivin mukaisten tutkimusten sivustoilta. 

Tutkimustiedot päivitetään kerran kuussa

Fimea päivittää verkkosivun jatkossa kerran kuukaudessa tutkijoilta saamiensa tietojen perusteella. Sivuille lisätään uudet alkavat tutkimukset, kun tutkija on täyttänyt sivulle pyydetyt tiedot.

Lue lisää: Kliininen lääketutkimus on kriisissä

Samalla päivitetään mahdolliset muutokset sekä poistetaan tutkimukset, jotka eivät enää ota uusia osallistujia mukaan. Pieni viive voi olla ajantasaisuudessa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030