Terveydenhuolto

Toimeentulotuen saajat käyttävät julkisia terveyspalveluita muita yleisemmin

Tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin ja Oulun aikuisväestöä koskevia rekisteriaineistoja.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Oululaiset toimeentulotuen saajat käyttivät selvästi muuta väestöä yleisemmin eri julkisia terveyspalveluita, mutta harvemmin yksityisiä palveluita ja työterveyspalveluita.

Kun eri sektoreiden palveluita tarkastellaan kokonaisuutena, erot ovat huomattavasti pienempiä. Näin kertoo Kela tutkimuksessaan . Siinä hyödynnettiin Helsingin ja Oulun aikuisväestöä koskevia rekisteriaineistoja.

– Erot julkisten, yksityisten ja työterveyspalveluiden käytössä kertovat siitä, että suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän eri sektorit ovat jossain määrin eriytyneet palvelemaan eri väestöryhmiä, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren tiedotteessa .

Myös julkisen sektorin sisällä oli huomattavia eroja siinä, kuinka toimeentulotuen saajat ja verrokkiryhmä käyttivät eri terveyspalveluita. Erot olivat pieniä esimerkiksi julkisen avoterveydenhuollon vastaanottokäynneissä ja erikoissairaanhoidon käynneissä.

Lue lisää: Miten terveydenhuoltomenoja huomioidaan osana perustoimeentulotukea?

Suurin ero julkisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden käytössä

Julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluita oli käyttänyt lähes kolmannes oululaisista toimeentulotuen saajista, mutta vain viisi prosenttia verrokeista.

Toimeentulotuen saajilla oli muita suurempi todennäköisyys ostaa sairausvakuutuksesta korvattavia reseptilääkkeitä sekä saada Kelan maksamia lääkekorvauksia, matkakorvauksia, sairauspäivärahoja tai kuntoutusrahoja.

Lue lisää: Elämässään koville joutuneet luottavat vähemmän sote-palveluihin

– Toimeentulotuen saajat sairastavat keskimäärin enemmän kuin muu väestö, mikä selittää lääkeostoja ja matkoja. Toimeentulotuen saajille myös voidaan korvata täysimääräisesti tarpeelliset reseptilääkkeet. Toisaalta esimerkiksi suuret lääkekustannukset tai pienet sairauspäivärahat voivat johtaa toimeentulotuen saamiseen. Vaikutuksia on siis ikään kuin kahteen suuntaan, sanoo Blomgren.

Lue lisää: Terveysmenojen korotukset vaikuttivat erityisesti pienituloisiin

Vastuu perustoimeentulotuen järjestämisestä siirrettiin kunnilta Kelalle vuonna 2017. Helsinkiläisiä koskevaa aineistoa hyödyntäneen analyysin mukaan yhteys toimeentulotuen ja terveysperusteisten etuuksien välillä vahvistui siirron jälkeen.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030