Terveydenhuolto

Toimintakykypoli suunnitteilla Varsinais-Suomeen

Uuden polin toiminta keskittyy toiminnallisiin häiriöihin, väsymysoireisiin ja long covidiin, joita hoidetaan tällä hetkellä hajautetusti erikoissairaanhoidon eri toimialueilla.

Ulla Ora
Adobe/AOP

Varsinais-Suomen hyvinvointialue hakee rahoitusta uuden toimintakykypolin pilotointia varten. Polissa on tarkoitus hoitaa toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia sairastavia potilaita. Tavoitteena on, että heidän oikea-aikaiset tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut järjestetään oikeassa paikassa.

– Jos rahoituksen saaminen varmistuu, aloittaa poliklinikka toimintansa ensi vuoden aikana, kertoo perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri  Susanna Laivoranta-Nyman Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Toiminnallisia häiriöitä ja väsymysoireita sairastavien potilaiden erityistason hoito on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä hajallaan erikoissairaanhoidon eri toimialueilla. Yhtenäiset toimintamallit sekä kokonaiskoordinaatio muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta puuttuvat. Koronapandemia on tuonut myös uuden väsymysoireista kärsivän potilasryhmän.

Tällä hetkellä potilaita hoidetaan Varsinais-Suomessa hajautetusti eri erikoisalojen yksiköissä. Näiden potilasryhmien hoito pitäisi Laivoranta-Nymanin mukaan olla koordinoidumpaa. 

– Hoito vaatii moniammatillista osaamista ja tiimityötä. Asiantuntijoita tarvitaan muun muassa terapiapalveluista ja sosiaalityöstä, jotta potilaiden toimintakykyä voidaan vahvistaa ja heidän elämänlaatuaan parantaa. 

Tavoitteena sote-toimijoiden koulutus

Tämän hetken ajatuksena on, että toimintakykypoli hoitaisi vaativimpia toiminnallisia häiriöitä, väsymysoireita ja long covidia sairastavia potilaita ja toimisi koko alueen eri toimijoiden konsulttina. Toimintakykypolin erityisosaamistiimiin on tarkoitus kouluttaa alueen sote-toimijoita ja lisätä heidän osaamistaan. 

Lue myös

– Näin mahdollistettaisiin potilaiden nykyistä varhaisempi tunnistaminen, hoitoon pääsy sekä hoito- ja palvelukokonaisuuksien toteutuminen. Alustavana ajatuksena on, että potilaat ohjautuvat polille perusterveydenhuollosta lähetteillä. Ohjautuminen polille erikoissairaanhoidosta sekä muu tarkempi hoitopolun luominen on valmisteluvaiheessa, kertoo Laivoranta-Nyman.

Husin asiantuntemuksesta iso apu

Husissa toimii tällä hetkellä Suomen ainoa toiminnallisten häiriöiden poliklinikka sekä long covidin hoitoon keskittyvä poliklinikka. Varsinais-Suomen pilotin suunnittelijat ovat tutustuneet sen toimintaan ja saaneet sieltä arvokasta tietoa oman yksikön suunnittelutyön tueksi.

– Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan hyödynnämme jo olemassa olevaa tietoa, kertoo toimintakykypolin pilotin suunnittelussa mukana oleva projektikoordinaattori Outi Reunanen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Laivoranta-Nymanin mukaan näiden potilasryhmien oireisiin tarvitaan erityisosaamista ja jatkuvaa kouluttautumista.

Kirjoittaja

Ulla Ora

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030