Terveydenhuolto

Transihmiset tarvitsevat enemmän tietoa terveydenhuollossa

Väitös: Omaa sukupuoli-identiteettiään pohtivaa nuorta ei osata ohjata eteenpäin.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Transihmisten on vaikea saada tietoa sukupuolen moninaisuudesta, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta . Tietoa tarvitaan erityisesti terveydenhuollossa ja kouluissa, koska transihmisten leimautumisen ja marginalisalisaation kokemukset ovat näissä ympäristöissä yleisiä.

Aihetta tutki FM Aira Huttunen Oulun yliopistosta haastattelemalla suomalaisia eri-ikäisiä transihmisiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvosanaston mukaan transihminen on yleistermi henkilöille, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa siihen sukupuoleen liitetyistä odotuksista, johon heidät on syntymähetkellä määritelty.  

Kouluterveydenhuollossa tai mielenterveyspalveluissa ei useinkaan tunnisteta sukupuolivähemmistöjen kokemuksia tai omaa sukupuoli-identiteettiään pohtivaa nuorta ei osata ohjata eteenpäin.

Lue myös

Mediakuvasto transsukupuolisuudesta on usein yksipuolista. Vasta sosiaalisen median myötä kuvasto on moninaistunut. 

Kehollinen epämukavuus saattaa käynnistää oman tiedonhankinnan. Haastattelut hakivat tietoa useista eri lähteistä ja monella tavalla. Sattumalta saatavan tiedon merkitys oli suuri etenkin tiedonhankinnan alkuvaiheessa.

Filosofian maisteri Aira Huttusen väitöskirjan Kitkaa ja kehollista epämukavuutta. Transsukupuolisten ihmisten kokemuksia kehollisesta tiedosta ja tietokäytännöistä väitöstilaisuus pidetään Oulun yliopistossa 11.11.2022 klo 12.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030