Terveydenhuolto

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma päätökseen

Hankkeet ovat satsanneet hoitoon pääsyyn ja palvelujen saatavuuteen.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma päättyy vuoden lopussa. Ohjelman päätöstilaisuus pidettiin 22. marraskuuta Helsingissä.

Ohjelmassa on kehitetty perustason sosiaali- ja terveyspalveluja 2020–2023. Painotuksena on ollut parantaa palvelujen saatavuutta ja yhteensovittamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Hyvinvointialueet ovat kehittäneet asiakkaille erilaisia yhteydenottokanavia (kuten etä- ja digipalveluja) sekä jalkautuvia palveluja (kuten monipalveluautot, kotiin vietävät palvelut). Lisäksi alueet ovat lisänneet monialaista ja moniammatillista yhteistyötä ja asiakasohjausta.

Ohjelman aikana on keskitytty yhdessä kehittämiseen eri tahojen kanssa. Muun muassa ennaltaehkäiseviä ja kuntoutuksen palveluja on kehitetty järjestöjen, kuntien, Kelan, erikoissairaanhoidon ja yksityisten toimijoiden kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hyvinvointialueiden hankkeille valtionavustuksia 70 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 141 miljoonaa euroa vuonna 2021. Lisäksi yhteistyöalueille myönnettiin 12 miljoonaa psykososiaalisten menetelmien koordinointiin ja lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskusten kehittämiseen. Hankkeiden toimeenpanoa on koordinoinut ja tukenut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Hankkeet ovat kuvanneet Innokylään jo noin 700 kehitettyä toimintamallia tai ratkaisua. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030