Terveydenhuolto

Tupakkalakiin valmistellaan nikotiinipusseja koskevia muutoksia

Valvira muistuttaa, että myös nikotiinipussien markkinointi on täysin kiellettyä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Valvira kertoo antaneensa kevään ja syksyn aikana runsaasti yleistä ohjausta tupakkalain sisällöstä nikotiinipusseja myyville elinkeinonharjoittajille. Lisäksi Valvira on vastaanottanut erityisesti markkinointia koskevia epäkohtailmoituksia.

Nikotiinipussit täyttävät pääsääntöisesti tupakkalain tupakan vastikkeen määritelmän. Tupakan vastikkeiden myynti on vain rajoitetusti sallittua, ja niiden markkinointi on täysin kiellettyä. Markkinoinnilla tarkoitetaan mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistä sekä tupakkasponsorointia.

Lue myös

Markkinoinnin kielto koskee kaikkia viestintävälineitä, myös internetiä ja esimerkiksi sosiaalista mediaa. Internet-sivustolle ei saa liittää esimerkiksi tuotteiden tuotenimiä, kuvia tai muita tuotetietoja. Erilaisten alennusten tai tuotteen edullista hintaa korostavien ilmaisujen käyttö ei ole sallittua, ei myöskään tuotesuositusten.

Myös tupakanvastikkeiden esilläpito on kiellettyä.

Tupakkalakiin valmistellaan nikotiinipusseja koskevia muutoksia. Esitysluonnoksessa ehdotetaan nikotiinipussien ottamista nykyistä kattavammin tupakkalain piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää asiasta parhaillaan lausuntoja .

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030