Terveydenhuolto

Työkuormitus kasvoi julkisessa terveydenhuollossa

Toisaalta monet tekijät tukevat työkykyä, ilmeni Kevan selvityksessä.

Minna Pihlava

SMOLAW

Työkuormitus kasvoi kunnista hyvinvointialueille siirtyvien terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa, ilmeni Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2022 -selvityksestä.

Sen on julkaissut julkisten alojen eläkevakuuttaja Keva.

Useampi kuin joka toinen arvioi, ettei aikaa tai henkilöresursseja ole riittävästi. Aiempaa useampi, yli 70 prosenttia, koki työnsä henkisesti raskaaksi.

Alle puolet katsoi, että voi vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin. Edellinen selvitys tehtiin 2020.

Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla vuoden 2022 elo- ja marraskuun välisenä aikana, jolloin hyvinvointialueiden valmistelu oli menossa.

­­­– Kiireinen valmisteluaikataulu ja tulevat muutokset ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että hyvinvointialueiden työpaikoilla yli kolmannes kokee työhyvinvoinnin kehittyneen heikompaan suuntaan, selvityksen tekijät kirjoittavat.

Lue myös

Hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät toivat toisaalta esiin monia voimavaratekijöitä, jotka tukevat työkykyä. Osaaminen on korkealla, työssä koetaan innostusta ja työn iloa, työyhteisöjen ilmapiiri koetaan hyväksi tai erinomaiseksi, ja esihenkilötyöhön ollaan enimmäkseen tyytyväisiä. Erityisesti sosiaalialalla työolot ovat kohentuneet koronapandemian alkuajoista.

Selvityksestä ilmeni myös, että julkisen alan työntekijät kokevat lähes poikkeuksetta tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä. 

Kirjoittajat

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030