Terveydenhuolto

Työterveyslaitos julkaisi tietoa mielenterveydestä työelämässä

Dataa Työelämätieto-palvelussa on nähtävillä 1960-luvulta tähän päivään saakka.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Työterveyslaitos on julkaissut verkkosivujensa Työelämätieto-palvelussa kootusti tutkittua tietoa mielenterveydestä suomalaisessa työelämässä.

Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelu tarjoaa useita erilaisiin aineistoihin ja lähestymistapoihin perustuvia näkymiä mielenterveyteen. Kukin yksittäinen julkaisu antaa oman erityisen näkökulmansa. Julkaisujen määrä myös kasvaa ajan kanssa.

Mukana on tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

– Työelämätiedon mielenterveyssisällöt kokoavat yhteen indikaattoreita, joiden avulla voidaan tarkastella Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 2020–2030 tavoitteiden saavuttamista työelämän näkökulmasta, Työkyky ja työurat -yksikön johtaja Salla Toppinen-Tanner sanoo tiedotteessa .

Sairauspoissaolot heijastelevat työllisyystilannetta

Työelämätiedossa voi tarkastella esimerkiksi laajaa katsausta mielenterveysperustaisten sairauspäivärahakausien kehitykseen. Dataa on nähtävillä 1960-luvulta lähtien tähän päivään saakka.

Lue myös

– Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen määrä heijastelee yleistä työllisyystilannetta. Mielen hyvinvoinnin haasteet kasvoivat voimakkaasti 1990-luvun puolivälistä alkaen. Finanssikriisin aikaan työttömyyden kasvaessa myös sairauspoissaolojen määrässä nähdään hetkellisesti laskua, mutta vuodesta 2016 alkaen määrä kääntyi uudelleen jyrkkään kasvuun, sanoo tutkimuspäällikkö Pekka Varje tiedotteessa.

– Vaikka mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet eivät kata koko mielen hyvinvoinnin aluetta, mielenterveysongelmien aiheuttamien kustannusten osalta ne ovat keskeinen mittari, Varje sanoo.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030