Terveydenhuolto

Uusi valvontalaki tulee voimaan vuoden alussa

Mikä muuttuu?

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta säädetään jatkossa yhdessä laissa, joka koskee sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta eli niin sanottu sote-valvontalaki tulee voimaan vuoden 2024 alussa.

Perustiedot kaikista yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista kootaan valtakunnalliseen Soteri-rekisteriin. Se toimii myös valvontatiedon rekisterinä.

– Valvontalain tarkoituksena on turvata laadukkaat palvelut ja asiakas- ja potilasturvallisuus yhtenäisin kriteerein julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Samalla siirrytään yhtenäiseen rekisteröintimalliin, toteaa Valviran lakimies Arttu Malava .

Ammatinharjoittajille iso muutos

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen edellyttää jatkossa kaksivaiheista rekisteröintiä: kertaluonteinen palveluntuottajan rekisteröinti ja palvelutoimintaa koskevien palveluyksiköiden rekisteröinnit.

Palvelussuhteessa toimivan yksittäisen lääkärin näkökulmasta valvontalaki ei tuo muutosta potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon antamiseen tai lääkärin työtä säätelevään ammattihenkilölainsäädäntöön. Sen sijaan ammatinharjoittajien on oltava valppaina, sillä heille muutos on suuri.

– Ammatinharjoittaja muuttuu vuoden vaihteessa palveluntuottajaksi. Muutoksen myötä toiminnan aloittaminen ei jatkossa enää ole ilmoituksenvaraista, vaan ammatinharjoittajan tulee hakea ja saada rekisteröinti ennen toiminnan aloittamista, Malava kertoo.

Lue lisää: Miten soveltaa uutta valvontalakia?

Jos ammatinharjoittaja on tehnyt ilmoituksen aluehallintovirastolle toiminnan aloittamisesta ennen valvontalain voimaantuloa, ei hänen tarvitse uudelleen rekisteröityä valvontalain mukaisesti, vaan hän saa jatkaa ilmoituksen mukaista toimintaa ensi vuoden alusta lähtien.

Omavalvontasuunnitelmasta päivittäinen työväline

Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta vahvistetaan.

– Kaikkia palveluntuottajia koskee jatkossa yhtenäinen toiminnan aikainen omavalvontavelvoite. Siihen sisältyy muun muassa palveluyksikkökohtaisen ja oman toiminnan laajuuden mukaan määräytyvän omavalvontasuunnitelman laatiminen, Malava kertoo.

Valvira on valmistelemassa määräystä omavalvontasuunnitelman tarkemmasta sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Omavalvontaa on myös palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat palveluyksikön toiminnassa epäkohtia tai puutteita asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisessa.

Valvira on järjestänyt kaksi webinaaria valvontalaista ja Soterista. Niiden esitysaineistot löytyvät Valviran verkkosivuilta . Sinne lisätään lähiaikoina myös tallenteet webinaareista.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030