Terveydenhuolto

Valvira ehdottaa lakimuutoksia

Tapetilla ovat toimivaltuudet, kielitaito ja ammattinimikkeet.

Maria Nummela
Adobe/AOP

Valvira on pyytänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyisi valmistelemaan terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistusta.

Lainsäädäntöä sovellettaessa on havaittu tulkintaongelmia. Ammattihenkilölain tulkintaa hankaloittavat myös siihen eri aikoina ja eri syistä tehdyt muutokset. Nykyinen terveydenhuollon ammattihenkilölaki on tullut voimaan ennen parinkymmenen vuoden takaisia perusoikeusuudistusta ja perustuslainsäädännön kokonaisuudistusta.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on vuodelta 2015, eli se on terveydenhuollon lainsäädäntöä tuoreempi. Näissä olisi Valviran mukaan tarve yhdistämiselle tai yhdenmukaistamiselle.

Lue myös

Toiveena on, että Valviran toimivaltuuksista säädettäisiin selkeämmin. Valviran mukaan tarve olisi pohtia terveydenhuollon ammattihenkilön määrittely, jako laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin sekä näihin liittyvä valvonta uudelleen, tarkentaa ammattihenkilöiden keskusrekisterejä koskevia säännöksiä sekä täsmentää ammatinharjoittamista koskevaa sääntelyä esimerkiksi niin, että Valviralle säädettäisiin laajempi toimivalta tarkistaa hakijan kielitaito.

Valvira haluaa myös, että opiskelijaoikeuksin olisi mahdollista toimia siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen.

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030