Terveydenhuolto

Vanhustyön eettiseen kuormitukseen puuttuminen parantaa työhyvinvointia

Työterveyslaitos kehitti Vanhustyön vatupassi -mallin keventämään vanhustyön eettistä kuormitusta.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Eettinen kuormitus on merkittävä vanhustyön työhyvinvointia koetteleva tekijä. Tätä silmälläpitäen Työterveyslaitos on kehittänyt Vanhustyön vatupassi -mallin.

Malli tarjoaa vanhustyön esihenkilöille ja heidän kauttaan työyksiköille ymmärrystä eettisen kuormituksen merkityksestä sekä tietoa sen synnystä ja seurauksista.

Mukana on myös keinoja käsitellä ja parantaa oman työyhteisön eettisen kuormituksen hallintaa.

– Eettinen kuormitus heikentää jo yksistään työntekijöiden jaksamista ja työkykyä. Se voi johtaa stressiin ja uupumiseen. Erityisen haitallista se kuitenkin on työkyvylle silloin, kun sitä esiintyy yhtä aikaa muiden psykososiaalisten kuormitustekijöiden kanssa. Tämä on vanhustyössä yleistä, kertoo tutkimusprofessori Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Eettisen kuormituksen vähentäminen hyödyttää niin työtekijöitä, työyksiköitä, asiakkaita kuin koko alaa.

Pienetkin muutokset voivat auttaa

Vanhustyössä työolot voivat kriisiytyä, kun resurssit niukentuvat ja hoitajat kokevat, ettei kiireessä ole edellytyksiä hyvään hoivaan tai hoitoon.

Lue myös

– Vanhustyön vatupassin keinoilla työkulttuuria voidaan rakentaa tukemaan työyhteisön kykyä tehdä muutoksia ja parantaa työoloja työntekijöiden aloitteista käsin. Kyse ei saisi olla vain muutosten sietämisestä ja niihin sopeutumisesta, sanoo johtava tutkija Eveliina Saari tiedotteessa.

Jo pienetkin parannukset voivat auttaa.

– Vaikkapa lisäämällä yhteistä keskusteluaikaa työvuorojen vaihtotilanteessa voidaan puuttua nopeasti epäkohtiin. Keskusteleva ja yhdessä kehittävä työyhteisö luo sellaista hyvinvointia, jossa sekä työntekijät että asiakkaat voivat hyvin, Saari sanoo.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030