Terveydenhuolto

Varsinais-Suomessa satsataan mielenterveyden hoitoon

Uusia menetelmiä on otettu käyttöön esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen ja paniikkioireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Ulla Toikkanen
Adobe

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilla on otettu käyttöön lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdeoireiden tunnistamiseen ja hoitoon tarkoitettuja menetelmiä. Koulutukset toteutettiin Länsi-Suomen koordinaatiohankkeessa ja Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeissa yhteistyössä kansallisen Terapiat etulinjaan -toimintamallin kanssa.

Uudet menetelmät on tarkoitettu esimerkiksi ahdistuksen, masennuksen, riippuvuuksien, sosiaalisen jännittämisen ja paniikkioireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Koulutukset ovat tuoneet ammattilaisille lisää osaamista ja mahdollisuuden tarjota määrämittaisia psykososiaalisia menetelmähoitoja ja interventioita asiakkaille, jotka tarvitsevat apua lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveysongelmiin varhaisemmin ja oikea-aikaisemmin. Näin kertoo hankejohtajana toiminut Ninni Ihalainen .

– Tyks Psykiatria oli Länsi-Suomen koordinaatiohankkeen hallinnoijana ja niin sanottuna omistajana tulosryhmäjohtaja Jyrki Heikkilän  johdolla, hän mainitsee.

Terapiat etulinjaan -toimintamallissa kehitetty oireiden tunnistamisen ja hoitoonohjauksen työkaluksi luotu kansallinen aikuisten terapianavigaattori otettiin myös käyttöön Länsi-Suomessa.

Perusterveydenhuollon lääkärit koulutuksessa

Koulutuksia järjestettiin ammattilaisille, jotka työskentelivät muun muassa perhekeskuksissa, opiskeluhuollossa, psykososiaalisen hoidon yksiköissä ja mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Perusterveydenhuollon lääkäreille järjestettiin koulutustilaisuuksia, joissa kerrottiin muun muassa eri menetelmistä, asiakkaan hoitoonohjaukseen tarkoitetusta terapianavigaattorista sekä Mielenterveystalo.fi:n sisällöstä.

Hyvinvointialueilla aloitettiin psykososiaalisia menetelmiä, kuten lapsille ohjatut omahoidot, Cool kids, ahdistuksen kognitiivinen lyhytterapia sekä nuorille ohjattu omahoito, Cool kids, IPT-N ja ahdistuksen kognitiivinen lyhytinterventio. 

Lue lisää: STM pyytää lausuntoja lasten ja nuorten terapiatakuusta 

Aikuisille suunnattuja menetelmiä ovat pääosin olleet ohjattu omahoito, kognitiivinen lyhytterapia, IPC ja tunnekeskeinen pari-interventio. Myös lapsiperheille tarkoitettua Ihmeelliset vuodet -menetelmää edistettiin yhteistyössä Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kanssa.

– Psykososiaalisten menetelmien valinnat perustuivat kansalliseen ja yliopistosairaalatasoiseen päätökseen perustasolla edistettävistä koulutuksista, joita pääosin hyödynnettiin Terapiat etulinjaan -toimintamallissa kehitetyn digitaalisen koulutusalustan avulla. Menetelmistä keskusteltiin yhdessä hyvinvointialueiden mielenterveyshoidosta ja psykiatriasta vastaavan johdon kanssa, Ihalainen sanoo. 

Lue lisää: Lisääkö tuki- ja liikuntaelinsairaus mielenterveysoireita?

Hyödyllinen toimintamalli

Toimintamalli on osoittautunut tarpeelliseksi niin ammattilaisille kuin asiakkaille.

– Tällä tavoin voidaan varmistaa yhteisesti sovittujen, näyttöön perustuvien menetelmien kouluttaminen, käyttö ja seuranta sekä tukea tasalaatuisen osaamisen ylläpitoa perustason mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidossa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli muodostaa ja vakiinnuttaa psykososiaalisten menetelmien osaamiskeskustoimintamalli. Tähän tavoitteeseen koordinaatiohankkeen päätyttyä viime vuoden lopussa Ihalaisen mukaan ei päästy, koska toiminta vaatii pysyvän rahoituksen. 

Psykososiaalisten menetelmien koordinointityö on toistaiseksi jatkunut tämän vuoden alusta Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueella EU-rahoitteisten Kestävän kasvun hankkeiden avulla.

Lue lisää: Avoin dialogi toimi Länsi-Pohjan nuorisopsykiatriassa

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030