Terveydenhuolto

Vuosittain tapahtuu keskimäärin 85 vakavaa potilasvahinkoa

Potilasvakuutuskeskus antaa vuosittain ratkaisun noin 9 000 potilasvahinkoilmoituksesta.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Korvattavia potilasvahinkoja tapahtuu vuosittain reilut 2 000. Niistä vakavia on noin 85. Tiedot ilmenevät Potilasvakuutuskeskuksen tilastoista.

Vuonna 2023 potilasvahinkojen korvauksia maksettiin yhteensä 4 563 henkilölle. Valtaosa korvatuista vahingoista oli tapahtunut ennen vuotta 2023.

Summa oli noin 26,3 miljoonaa euroa. Siitä 45 prosenttia aiheutui ansionmenetyksestä. Tilapäisen ja pysyvän haitan korvaamisesta aiheutui 35 prosenttia. Loput olivat sairaanhoidon kustannuksia ja muita potilasvahingosta aiheutuneita kustannuksia.

Vakavissa vahingoissa yksittäiselle henkilölle maksettavat korvaukset voivat vuosien saatossa nousta jopa miljooniin euroihin.

Potilasvakuutuskeskus antaa vuosittain ratkaisun noin 9 000 potilasvahinkoilmoituksesta. Keskimäärin reilu viidennes johtaa myönteiseen korvauspäätökseen.

Laki potilasvahinkojen korvaamisesta tuli voimaan Suomessa 1987 ensimmäisenä maailmassa. Kaikilla potilailla on automaattinen vakuutusturva.

Tähän mennessä potilasvahingosta aiheutuneita kuolemantapauksia on korvattu noin 2 500, ja vaikeasta pysyvästä haitasta korvauksia on saanut 700 henkilöä. Keskimäärin vuosittain tapahtuu siis noin 85 vakavaa potilasvahinkoa.

Vuodesta 1987 alkaen korvauksia potilasvahingoista on maksettu potilaille ja omaisille yhteensä yli 700 miljoonaa euroa.

Lue lisää: Apua, tein virheen!

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030