Terveydenhuolto

Yhdeksän kansallista terveydenhuollon laaturekisteriä THL:n vastuulle

Ne on valittu muun muassa kansanterveydellisen merkityksen perusteella.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Asetuksessa diabetesrekisteri, HIV-rekisteri, munuaistautirekisteri, psykoosien hoidon laaturekisteri, selkärekisteri, suun ja hampaiden sairauksien hoidon laaturekisteri, sydänrekisteri, tehohoidon laaturekisteri sekä tulehduksellisten reumasairauksien laaturekisteri nimetään THL:n vastuulle . Niitä on kehitetty THL:n kumppanuusrekistereinä erillisissä hankkeissa vuosina 2018­­–2022.

Kyseiset rekisterit valittiin kansanterveydellisen merkityksen, jo edenneen tietotuotannon mahdollistaman nopean hyödyntämisen ja tietosuojalainsäädännön näkökulmien perusteella. Valittujen rekisterien määrä on suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin. 

Lukumäärää tarkoitus kasvattaa

THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle tarjoutui lukuisia muita potilasryhmien ja hoitojen laaturekistereitä, joita Suomessa toimijat ylläpitävät. Myös THL ylläpitää edelleen monia muita rekistereitä, joiden kautta saadaan laatu- ja vaikuttavuustietoa.

Lue myös

Odotuksena on, että laaturekisterien lukumäärää voitaisiin kasvattaa myöhemmin. Ensi vaiheessa säännökseen ei sisälly esimerkiksi lainkaan sosiaalihuollon laaturekistereitä. Sellaisten pohjaksi ei ole vielä saatavilla riittävästi vertailukelpoisessa rakenteisessa muodossa olevaa tietoa.

Hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta parannetaan

Laaturekisteriin kerätään henkilötietoja asiakkaista ja potilaista, heidän saamastaan hoidosta ja sosiaalipalveluista sekä näiden tuloksista ja vaikutuksesta. 

Laaturekisteritiedon avulla voidaan parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoidon ja palvelujen laatua sekä vaikuttavuutta. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää vertaiskehittämisessä, tutkimuksessa, seurannassa ja arvioinnissa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030