Terveydenhuolto

Yli joka kolmannelta pitkäaikaissairaalta jää lääke joskus ottamatta

Tulos ilmenee tuoreesta Lääkebarometri 2023 -väestötutkimuksesta.

Sari Kosonen
Adobe

Lääkebarometrissa neljä viidestä vastaajasta koki tärkeäksi mahdollisuuden saada farmaseutin tai proviisorin neuvontaa lääkettä ostaessaan. Ammattilaisia tarvitaan myös tukemaan lääkehoitoon sitoutumista ja järkevän lääkehoidon toteutumista.

Yleisimmät lääketiedon lähteet olivat apteekki (78 %) ja lääkäri (58 %). Noin viidennes vastaajista oli hakenut tietoa internetistä. Yleisimmin mainittuja lähteitä olivat Terveyskirjasto-sivusto (52 %), Lääkeinfo-sivusto (43 %) ja apteekin tai verkkoapteekin verkkosivut (37 %).

Kyselyyn vastanneista 66 %:lla oli jokin pitkäaikaissairaus. Yleisimmät sairaudet tai niiden riskitekijät olivat kohonnut verenpaine (25 %) ja kohonnut veren kolesteroli (16 %).

Lähes kaikki pitkäaikaislääkitystä käyttävät kokivat lääkityksensä tarpeelliseksi. Pitkäaikaissairaista 37 %:lla oli jäänyt toisinaan ja 3 %:lla usein lääke ottamatta edellisen kuukauden aikana.

Uutta lääkitystä aloittaessa 60 % vastanneista luki pakkausselosteen aina tai usein. 45 % vastaajista koki ainakin joskus vaikeuksia sen ymmärtämisessä.

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestötutkimus, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Barometri on toteutettu vuodesta 2015 alkaen. Lääkebarometri täydentää rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030