Laparotomiahaavaan kannattaa harkita profylaktista verkkoa

Jo pitkään on tiedetty, että vatsanpeitteiden tyrät ovat hyvin yleisiä riskipotilailla laparotomian jälkeen. Tällaisia tilanteita aiheuttavat esimerkiksi peritoniitti, potilaan lihavuus, diabetes, tupakointi ja vaikkapa puhjenneen aorta-aneurysman päivystysleikkaus. Tyräkirurgit ovat ehdottaneet riskipotilaan laparotomiahaavan verkottamista jo primaarileikkauksen aikana, koska myöhempi haavatyräriski saattaa olla jopa 10–30 %.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030