Lääke­tieteen maailma­sta Suom Lääkäril 2023; 78 : e36005 www.laakarilehti.fi/e36005 (Julkaistu 30.3.2023)

Ortostaattinen takykardia yleinen pitkäkestoisessa COVID-19-taudissa

Juhani Airaksinen

Pitkäkestoiseen COVID-19-tautiin sairastuu arviolta 10–20 % koronainfektion saaneista. Katsausartikkelin mukaan suuri osa moninaisista oireista johtuu autonomisen hermoston säätelyhäiriöistä etenkin nuorilla ja keski-ikäisillä naisilla.

Jo vähäisessäkin rasituksessa ilmenevä väsymys ja sydämentykytys ovat tavallisia koronavirusinfektion pitkäaikaisoireita. Tyypillistä on myös, että infektion jälkeen syke kiihtyy tavallista herkemmin jo pystyyn noustessa. Nämä sykkeen säätelyhäiriöt aiheuttavat potilaalle yleistä väsymystä, voimattomuutta, rasitushengenahdistusta ja rintatuntemuksia. Oireet voivat olla subjektiivisesti hyvin hankalia, ja posturaalisen ortostaattisen takykardiaoireyhtymän (POTS) kriteerien on arvioitu täyttyvän lähes kolmanneksella vaikeaoireisista potilaista.

Ortostaattista takykardiaa voidaan arvioida jo vastaanotolla 10 minuutin kestoisen pystyynnousutestin avulla. Jos syke jää seistessä yli 30/min korkeammalle tasolle kuin makuulla, löydös viittaa oireisella aikuisella POTS-oireyhtymään, ellei verenpaineen laskua tai muita syitä poikkeavaan sykereaktioon todeta. Hieman lievempikin löydös viittaa siihen, että dysautonomia on vaikuttamassa potilaan oireistoon. Kotona tehty pystyynnousutesti sopii myös tilanteen omaseurantaan.

Lue myös

Ortostaattisen takykardian oireita voidaan lievittää mm. riittävällä nesteen ja suolan käytöllä ja välttämällä oireita pahentavia tekijöitä, kuten raskaita aterioita ja pitkiä seisomisia. Liikuntaa pyritään lisäämään vähitellen, aluksi pääosin isometrisillä harjoitteilla. Liiallista sykkeen nousua hillitään tarvittaessa pienellä beetasalpaaja-annoksella tai ivabradiinilla. Oireiston vaikeus voi aaltoilla pitkäänkin, mutta lievittyy yleensä vähitellen.

Espinosa-Gonzalez AB, Master H, Gall N ym. Orthostatic tachycardia after covid-19. BMJ 2023;380:e073488. doi: 10.1136/bmj-2022-073488

Kirjoittaja

Juhani Airaksinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030