Pääkirjoitus, tiede Suom Lääkäril 2022; 78 : e33185 www.laakarilehti.fi/e33185 (Julkaistu 2.9.2022)

Liikunta parantaa syöpäpotilaankin elämänlaatua

Marianne HimbergMaijastiina RekunenSirkku JyrkkiöPia Vihinen

Syöpään sairastuneet vähentävät liikkumista. Syitä ovat emotionaalinen stressi, epätietoisuus, pelot, heikko ravitsemustila sekä kannustuksen puute (1,2,3). Potilaille ei ole tarjota riittävästi ohjausta tai liikuntaohjelmia (4). Suomessa syöpää sairastavien liikuntainterventioita ja tutkimusta niistä on niukasti.

Liikunta on turvallinen ja kustannustehokas lääkkeetön keino lisätä terveyshyötyjä ja toimintakykyä syöpää sairastavalle (1,3,4,5). Se auttaa saattamaan suunnitellut solunsalpaajahoidot loppuun ja toipumaan niistä nopeammin sekä vähentää syövän uusiutumisen todennäköisyyttä ja lisää elossaoloaikaa (5).

Vahvaa näyttöä fyysisen aktiivisuuden hyödyistä syöpään sairastuneille on osoitettu kunnon ylläpitämisessä ja kohentumisessa sekä uupuneisuuden, ahdistuksen ja masennuksen lieventymisessä. Monipuolinen liikunta vähentää syövän hoitojen haittoja, kuten lihasmassan heikentymistä, ja ylläpitää luuston kuntoa sekä edistää elämänlaatua (5). Liikuntaharjoittelun ei ole todettu lisäävän lymfedeeman riskiä (6).

”Syövän hoidon ammattilaisten kannustava asenne on tärkeä.”

Monien myönteisten vaikutusten vuoksi liikunta- ja kuntoutuspalveluja suositellaan integroitavaksi osaksi syövän hoitopolkua (6).

Liikkumisen suositus syöpään sairastuneille koostuu kestävyysliikunnasta (vähintään 150–300 min viikossa kohtalaisella teholla tai 75–150 min rasittavammin) sekä lihasvoimaharjoittelusta (2 kertaa viikossa). Tärkeää on välttää passiivisuutta ja lisätä liikkeelläoloa (5,7).

Lue myös

Osa sairastuneista hyötyy yksilöllisemmästä liikunnanohjauksesta (7). Osoitimme pilottitutkimuksessamme (10 rinta- ja suolistosyöpäpotilasta), että viiden viikon ohjattu progressiivinen liikuntainterventio solunsalpaajahoidon aikana parantaa toiminnallista lihasvoimaa ja elämänlaadun osatekijöitä elämänlaatukyselyillä mitattuna.

Liikuntainterventio koostui ohjatusta kestävyysliikunnasta (intervallikuntopyöräily) ja lihasvoimaharjoittelusta (kahvakuulat) sekä venyttely- ja rentoutustuokioista (Liitekuvio).

Osallistujat olivat motivoituneita ja sitoutuneita ohjattuun harjoitteluun. He saavuttivat syöpää sairastavien liikuntasuositukset. Pilottitutkimus osoitti, että liikuntainterventio on sovellettavissa suomalaiseen hoitokäytäntöön hyvin tuloksin.

Syövän hoidon ammattilaisten kannustava asenne on tärkeä, jotta syöpää sairastava uskaltaa liikkua. Potilaan fyysisen aktiivisuuden määrä tulisi arvioida säännöllisin väliajoin. Häntä tulee ohjeistaa ja kannustaa liikkumisen pariin sekä suositella liikuntaryhmiin osallistumista tai ohjata eteenpäin asiantuntijalle yksilöllisempään ohjaukseen (8).

Liikunnan tulisi olla näkyvä osa syöpää sairastavan hoitoa. Sen tulisi korostua diagnoosista lähtien osana kuntoutussuunnitelmaa, olla läsnä hoitojen haittojen lievittämisessä ja jatkua aina seurannassa läpi loppuelämän. Liikunta on tehokasta ja vaikuttavaa ”lääkettä” syöpään sairastuneelle.

Suomessa tarvitaan lisää tutkimusta liikuntainterventioiden vaikuttavuudesta ja integroinnista osaksi syöpäpotilaan hoitopolkua.

Liitekuvio 1. Syöpäpotilaan liikuntainterventio

Kirjoittajat

Marianne Himberg fysioterapeutti, suunnittelija Tyks, Läntinen syöpäkeskus

Maijastiina Rekunen sairaanhoitaja, suunnittelija Tyks, Läntinen syöpäkeskus

Sirkku Jyrkkiö dosentti, erikoislääkäri, sairaalajohtaja Tyks

Pia Vihinen dosentti, erikoislääkäri, vastuualuejohtaja Tyks, Läntinen syöpäkeskus


Sidonnaisuudet

Marianne Himberg, Maijastiina Rekunen, Sirkku Jyrkkiö: Ei sidonnaisuuksia.

Pia Vihinen: Konsultointipalkkio (Tervemedia), asiantuntijalausunto (Helsingin yliopisto), apurahat (Escherin säätiö, VTR), luentopalkkiot (BMS, MSD, Roche), matka-, majoitus- ja kokouskulut (Novartis, Pfizer, Pierre-Fabre).


Kirjallisuutta
1
Ferioli M ym. Impact of physical exercise in cancer survivors during and after antineoplastic treatments. Oncotarget 2018;9:14005–34.
2
Stout NL ym. A systematic review of Exercise Systematic Reviews in the Cancer Literature (2005-2017). PMR 2017:9:347–84.
3
Fernandez S ym. Physical activity and cancer: A cross-sectional study on the barriers and facilitators to exercise during cancer treatment. Can Oncol Nurs J Winter 2015;25:37–48.
4
Segal R ym. Exercise for people with cancer: a clinical practice guideline. Curr Oncol 2017;24:40–6.
5
Rock C ym. Nutrition and physical activity guidelines for cancer survivors. CA Cancer J Clin 2012;62:242–74.
6
Campbell KL ym. Exercise guidelines for cancer survivors: consensus statement from international multidisciplinary roundtable. Med Sci Sports Exerc 2019;51:2375–90.
7
Rock C ym. American Cancer Society nutrition and physical activity guideline for cancer survivors. CA Cancer J Clin 2022; 72:230–62.
8
Schmitz K ym. Exercise is medicine in oncology: Engaging clinicians to help patients move through cancer. CA Cancer J Clin 2019;69:468–84.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030